25.02.2015

КРИБ отстоя позициите на членовете си за намаляване на дефицитите в енергетиката

На редовно заседание на Комисията по енергетика към Народното събрание беше приет на второ четене ЗИД на Закона за енергетика. Предстои неговото гласуване в пленарна зала.

На заседанието на Комисията от страна на КРИБ присъстваха г-н Кирил Домусчиев – председател на КРИБ, г-н Евгений Иванов – изп. директор на КРИБ, г-н Константин Стаменов – председател на БФИЕК, колективен член на КРИБ, и г-н Константин Делисивков – председател на Комитет "Енергетика" към КРИБ.

По време на заседанието на Комисията Председателят на КРИБ и Председателят на БФИЕК подкрепиха текстове, предложени от народните представители, за намаляване на дефицитите в енергетиката, като:

1.  защитиха прекратяването на преференциите за новоприсъединени възобновяеми енергийни източници, поради изпълняване на целите, заложени от ЕС на България за производство на зелена енергия;

2.  спирането на преференциите за електроенергия от ко-генерации, които произвеждат неефективно електроенергията.

След заседанието на комисията г-н Делян Добрев – председател на Комисията по енергетика, лично благодари на г-н Домусчиев за подкрепата, получена по време на заседанието от КРИБ и БФИЕК. Неговото и на колегите му мнение е, че тези поправки нямаше да минат без силната намеса на двете организации по време на обсъждането на законопроекта.

Благодарност за подкрепата бе изказана и от Министъра на енергетиката.