11.06.2015

КРИБ отстоя позицията си пред Икономическата комисия в Народното събрание относно предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията

Днес в Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание беше приет на второ четене законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 545-01-36, внесен от Михаил Миков и група народни представители. От страна на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България участваха г-н Кирил Домусчиев – председател на КРИБ, г-н Евгений Иванов – изп. директор на КРИБ и г-н Йордан Матеев – изп. директор на Сдружението за модерна търговия, колективен член на КРИБ.

В следствие на активната позиция на КРИБ в продължение на четири години, когато този закон многократно бе внасян, променян и дискутиран в Народното събрание отпаднаха текстове, които бяха основен проблем за почти всички членове на КРИБ, а именно:

Въвеждането на понятието „значителна пазарна сила” и свързаните с нея проблеми, които биха имали членовете на КРИБ в търговските си отношения със свои партньори; прагът от 50 млн.лева годишен оборот за предприятията, който поставяше почти всички наши членове в тежка зависимост от свои недобросъвестни доставчици; задължението за публикуване на типови договори след съгласуване с КЗК и др.

Приети бяха компромисни текстове, които отразяват принципните позиции на индустриалните производители на качествени стоки (хранителни и нехранителни) и търговците, които ги продават на пазара.

Благодарим на всички Вас за активното участие в процеса на анализ и подготовка на позицията на КРИБ по този закон.