21.01.2009

КРИБ подкрепя Обществения договор за провеждането на свободен и демократичен избор в България

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ подкрепя Обществения договор за провеждането на свободен и демократичен избор в България, който ще бъде подписан на 21 януари 2009 г. в София. КРИБ изпраща на събитието свой експерт, който ще представлява конфедерацията и ще се включи в работата на Гражданската коалиция за свободен и демократичен избор.

Общественият договор предвижда предприемането на законови, административни и организационни мерки, които включват: създаване на регионални центрове за преброяване на бюлетините; включване на задължителни рекламни послания в агитационните материали, че купуването и продаването на изборни гласове е престъпление и нарушава правата на избирателите; създаване на публичен регистър на дарителите, достъпен за граждански контрол в реално време; създаване на специализиран орган с правомощия да извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.

Инициативата е на девет неправителствени организации, които през ноември 2008 година създадоха Гражданска коалиция за  свободен и демократичен избор – Асоциация "Прозрачност без граници", Институт "Отворено общество" София, Българско училище за политика, Европейски институт, Зелени Балкани, Институт за пазарна икономика, Фондация за реформа в местното самоуправление, Център за икономическо развитие и Център за либерални стратегии.

Гражданската коалиция за свободен и демократичен избор поема ангажимента да осъществи застъпническа кампания в полза на законодателни и административни промени с цел гарантиране свободата и законността на предстоящите парламентарни избори и на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.