24.11.2010

КРИБ подписа Националното споразумение за регулирането на надомния труд в България

Национално представителните организации на социалните партньори подписаха на 24 ноември 2010 г. в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов споразумения за регламентиране на надомната работа и дистанционния труд. Това ще гарантира правото на работещите под тези форми да имат подписани договори с работодател, да бъдат осигурявани и прослуженото време да им се зачита за осигурителен стаж.

Председателят на КРИБ Огнян Донев подписа от името на  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в България и Национално споразумение за осъществяване на дистанционна работа в България. "Направихме крачка напред за промяната на естеството на труда. В бъдеще няма да има такива натрупвания на работна сила на едно място", коментира председателят на КРИБ.

Споразуменията са разработени в изпълнение на решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по повод приемане на антикризисни мерки, между които и постигането на двустранни споразумения, и Решение на Министерския съвет от 2009 г. относно "българска "пътека" за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 2009-2011 г.

В подписаните документи се регламентира, че надомният служител трябва задължително да има трудов договор. Той може да работи в дома си или "в друго помещение по негов избор, различно от мястото на работодателя". Оборудването и консумативите за производството може да са осигурени от работодателя или наетия, което трябва да е уредено в трудовия договор. В него ще трябва да се посочи и адреса на работното място, което ще бъде проверявано от инспекторите по труда. Когато работят в жилищна сграда, надомните работници ще трябва да спазват правилата за почивка в определените за това часове.
Премиерът Бойко Борисов гарантира, че в парламента споразуменията ще бъдат облечени в необходимите законови промени. Документите дават добра регулация и възможност между труда и капитала да има добър работен диалог, коментира министър-председателят.
След подписването на документите представителите на синдикалните и работодателските организации изразиха увереност, че съвместната конструктивна работа ще продължи и занапред при изготвянето на трето подобно споразумение, относно дейността на агенциите за временна заетост. Според социалните партньори сключените договорености са първи прецедент в индустриалните отношения в България, стъпка напред в реализацията на добрите европейски практики, както и сигнал към чуждестранните инвеститори за стабилността на българската икономика.

Текста на Националното споразумение за регулирането на надомния труд в България можете да видите в рубрика Позиции.