11.01.2024

КРИБ пое председателството на АОБР за 2024 г.

На заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 10 януари 2024 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ пое от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за 2024 година. В съответствие с установената ротация председателят на БТПП Цветан Симеонов предаде председателството на АОБР за 2024 г. на изпълнителния директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов.

Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев – председател на УС на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, Евгений Иванов – изп. директор и член на УС на КРИБ, както и представители на ръководствата на четирите работодателски организации.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си.

Председателството на АОБР от БТПП през 2023 г. бе отчетено като успешно и от ръководителите на останалите три организации. Специален акцент беше поставен върху постигнатото намаляване с един ден на болничните за сметка на предприятието.

През 2023 г. АОБР имаше активна роля и по отношение на темата за механизъм за определяне на МРЗ и приложение на Конвенция 131 на МОТ и предстоящото транспониране на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в ЕС. В тази връзка беше изпратено писмо до еврокомисаря за работните места и социалните права, писма до комитета на експертите по прилагане на конвенциите и препоръките на МОТ. В резултат сезираните европейски и световни институции отчетоха отклонения при определянето на МРЗ в страната.

За отчетения период ръководителите на четирите работодателски организации под егидата на АОБР са осъществили 21 официални срещи, вкл. с министър-председателя, с вицепремиери, с министри на икономиката, на енергетиката, на финансите, на иновациите и растежа, както и с представители на политически партии и коалиции ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Бяха изготвени 71 официални писма и 25 общи позиции по актуални теми, касаещи бизнес средата – доставките и цените на природния газ, компенсациите за цените на ел. енергия за небитови потребители, механизъм за определяне на МРЗ, данък „свръхпечалба“ и др.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2024 г. След съгласуване и одобрение от членовете приоритетите ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, насрочена за 17 януари 2024 г., от 11.30 часа, в Пресклуба на БТА.