05.07.2011

КРИБ се срещна с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов

Mинистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, заместник-министрите на земеделието и храните Светлана Боянова, Цветан Димитров, Георги Костов,  и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов се срещнаха на 5 юли 2011 г. с ръководството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и с представители на браншови организации и фирми, членуващи в КРИБ.

На срещата, която се модерираше от председателя на КРИБ Огнян Донев, представителите на земеделския и хранително-преработвателния сектор имаха възможност да задават въпроси на министъра и неговите заместници.

Според Кирил Вътев, председател на Асоциацията на месопреработвателите в България, продажбите на българските храни падат, за сметка на вносните. Една от основните причини за това според него се дължи на отрицателните материали в медиите за качеството на българските храни.

Земеделският министър Мирослав Найденов се ангажира да организира среща на експертно ниво за производството на българските храни. Той посочи, че според него родните продукти в много от случаите са по-качествени. Качествените храни обаче са и по-скъпи и няма как по-бедните хора да си ги позволяват, обясни още министър Найденов.

Кирил Вътев повдигна въпроса и за фирмите, които неоснователно са вписани в книгата на длъжниците по САПАРД от бившия шеф на ДФЗ. Вътев попита дали те ще имат възможност да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони.

Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов каза, че въпросът е взет присърце във фонда. По думите му в 90 % от случаите в книгата на длъжниците няма нарушения, поради което фирмите ще бъдат снети от там. Това обаче ще става след решение на съда. Някои от проектите ще трябва да бъдат разплатени, но за това в момента няма предвидени средства, отбеляза Порожанов. Фирмите със задължения по САПАРД не могат да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони, посочи още той.

Министерство на земеделието и храните ще предложи животновъдите да получават пасищата от общините дългосрочно за минимум 5 години, обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на срещата с КРИБ. В момента общините отдават пасищата година за година. По този начин животновъдите нямат сигурност за дълъг период, че могат да стопанисват земите и да получават субсидии за тях, отбеляза министърът. Земи от Държавния поземлен фонд вече се отдават под аренда дългосрочно на земеделските производители.

Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов поиска държавата да стимулира комасацията чрез финансова санкция за необработваемата земя. Министър Найденов обясни, че няма консенсус на национално ниво за въвеждане на данък или такса за пустеещите ниви. По данни на министерството необработваемата земя е намаляла на 16% в сравнение с 25% преди 2 години. Комасацията започва да се случва сама на икономическа основа, обясни министър Найденов.

Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова обяви, че вече се работи в посока на предварително очертаване на площите. Това означава, че субсидиите ще ги получава този, който обработва земята. Например арендаторът ще бъде подпомаган, а не собственикът, който е неглижирал своя имот. Идеята е който не обработва земята си да не получава субсидии, каза Боянова. Тя допълни, че така ще се стимулира увеличаването на обработваемите площи. Министър Найденов допълни, че с новата Обща селскостопанска политика след 2014 г. ще бъдат подпомагани активните фермери.