23.02.2024

КРИБ участва в кръгла маса на AmCham Bulgaria и АБАС за върховенството на закона и за трансформацията на административното правосъдие

Продължавайки да поддържа високо в публичното пространство дискусията за належащи промени в сферата на върховенство на закона, които имат реално отражение върху инвестиционния климат и бизнес средата у нас, Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) организира кръгла маса съвместно с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС). На фокус бяха две теми: Дигиталната трансформация в административното правосъдие и Ефективността на административното правосъдие в България.

Изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов участва в кръглата маса, като позицията на КРИБ по Бялата книга на АмЧам България за върховенството на закона беше подготвена и представена предварително.

Изпълнителният директор на AmCham Bulgaria Иван Михайлов посочи, че Американската търговска камара е последователна в усилията си да идентифицира организации и експерти, които могат да предложат реални решения. Публикуването на Бялата книга за върховенството на закона предизвика сериозна обратна връзка от няколко организации, сред тях и КРИБ, които мобилизираха правния си капацитет, за да може да бъдат създадени работещи и приложими законодателни промени в полза на бизнес средата.

Председателят на Контролния съвет на АБАС и зам.-председател на Върховния административен съд (ВАС) Любомир Гайдов посочи, че е необходима трансформация в мисленето, действията, решенията и мерките, които се вземат. Съдия Гайдов представи визията за дигитализацията на административното правосъдие, като изтъкна, че това е в полза на гражданите и на бизнеса и може да се случи само с тяхната подкрепа. С дигитализацията се подобрява достъпът до правосъдие, намалява се срокът за разглеждане на делата, ще се намали и административната тежест. Постига се и много по-добро управление на делата, посочи Любомир Гайдов.