25.09.2009

КРИБ участва в среща с министър Фандъкова

По покана на министъра на образованието, младежта и науката г-жа Йорданка Фандъкова на 25 септември 2009 г. от 14 ч. в МОМН се проведе среща с представители на КРИБ и други работодателски организации.

На срещата бяха обсъдени проблемите на бизнеса, свързани с липсата на подготвени кадри в отделни професии, по които не е извършвано обучение. Предложението на КРИБ бе да се направи обстоен анализ за потребностите от обучени кадри по тези професии и да се предвиди прием за тях. Виждането на КРИБ бе, че е необходимо за професии, които имат ограничено приложение, да се предвиди специален ред за подържането им. В тази връзка представителите на КРИБ предложиха  да се предвидят стипендии, безплатно обучение, както и по-малък брой обучение в отделни паралелки съгласно предвидения в норматива.

Друг проблем, обсъден на срещата, бе практическото обучение и производствените практики при подготовката на човешките ресурси в системата на образованието.