02.04.2013

КРИБ учреди награда за Корпоративна Социална Отговорност в област Хасково

30 фирми от Хасковска област получиха награди за "Социално отговорна компания – партньор на община за 2012 година". Подобни награди се връчват за първи път в региона от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съвместно с кметовете на общините Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Тополовград и Ивайловград.  Наградите бяха връчени от заместник-председателя на КРИБ г-н Петър Кънев на официална церемония, проведена на 2 април 2013 г. в гр. Хасково.

Тези общини откликнаха на отправената от КРИБ в края на миналата година покана към всички 11 общини от област Хасково да номинират за приза фирми, които работят на територията на съответната община и отговарят на критериите за корпоративна социална отговорност.

Критериите за номинации са свързани с участието им в обществено значими проекти на местната и националната власт по отношение на благоустройството и устойчивото развитие на съответната община, програми за благотворителност, инвестициите в инфраструктура, здравеопазване, образование, спорт и култура, платени данъци и такси.

За целта в горепосочените общини бяха съставени специални комисии, които определиха общо 30 фирми от 6-те общини да получат грамота за "Социално отговорна компания – партньор на община за 2012 година". Най-много – осем на брой  са фирмите посочени от община Хасково, това са "Пим", "Водно строителство", "Европът", "Каменица", "Флеър", "Тимс", "Дерони" и "Клас 95"; седем компании са излъчените от община Тополовград: Държавно ловно стопанство, "Карат – Стоянови", "Баена", "Каолин", "БКС", "Дитон" и "Сарабашев – М"; пет компании бе номинирала община Харманли: Винарска изба "Кастра рубра", "Елпром Харманли", "Славей Г", "Дарли" и "Даниел фешън"; компаниите от Ивайловград бяха четири: "Винивел", "Константин 07", "Булгнайс" и "Мак-92"; три бяха номинираните компании от община Димитровград: "Неохим", "Каолин" и "Ти ви груп"; също три бяха фирмите от Симеоновград: "Дог строй" – част от "Тера груп", "Строй ГСТ" и "Сити петрол 2010".

Наградата е учредена по предложение на регионалната структура на КРИБ, като целта й е да повиши и популяризира усилията на фирмите в областта на корпоративната социална отговорност.

Официални гости на събитието бяха г-н Николай Нанев – зам. областен управител на Хасковска област, г-н Минко Ангелов – зам. кмет на община Хасково, г-н Росен Кузев – зам. кмет на община Димитровград, г-жа Маргарита Георгиева – зам.-кметът на община Тополовград, г-жа Виолета Недялкова – зам. кмет на община Ивайловград, председателите на Общинските съвети на общини Димитровград, Стамболово, Симеоновград и Минерални бани, както и зам. председателят на Общински съвет –Харманли.

""""