17.06.2016

КРИБ учреди регионална организация в Бургас

На 17 юни 2016 г. в гр. Бургас се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Бургас. Регионалният клон на КРИБ в гр. Бургас бе открит официално от Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на КРИБ, който отправи приветствие към учредителите и гостите на събитието.

На откриването присъстваха областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм на Народното събрание Петър Кънев, заместник-кметът по бюджет и финанси на Бургас Красимир Стойчев, кметът на Поморие Иван Алексиев, кметът на Приморско Димитър Германов, заместник-кметът на Камено Димитър Петров, директорът на Индустриалната зона в Бургас Стамен Стамов, председателят на КТ „Подкрепа”-Бургас Иван Костадинов, на КНСБ-Бургас Здравко Тошков, директорът на Бюрото по труда в Бургас Живко Янакиев и др.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Бургас станаха 43 от най-влиятелните работодатели за областта от големия и среден бизнес.

В Управителния съвет на КРИБ Бургас влязоха 9 дружества, в това число: БМФ Порт Бургас ЕАД, Билдникс ООД, Лукойл Нефтохим АД, Вая 7 AД, Булгариен Директ Райзен ЕООД, Спекта Ауто ООД, Механизация на селското стопанство и услуги ЕООД, Бургасбус ЕООД и Термал Инженеринг ООД. За председател на Управителния съвет на КРИБ Бургас бе избран г-н Стоян Караненов, управител на Булгариен Директ Райзен ЕООД, а за заместник-председатели инж. Николай Николов, управител на Билдникс ООД и Стефан Джамбазов, управител на Вая 7 АД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Бургас” включва пет дружества – СМК Монтажи АД, Пристанище Бургас ЕАД, Порт Рейл ООД, Несебър Ин ООД и Балкантрейд ЕООД. За председател на Контролния съвет бе избрана г-жа Валя Стойчева, управител на Балкантрейд ЕООД.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение за постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Медиите за събитието:

http://bit.ly/28IiwYi
http://bit.ly/28Ij9zw​
http://bit.ly/28Ijcvd​
http://bit.ly/28IF4Hg
http://bit.ly/28IxVqM​
http://bit.ly/28IEjgJ