29.03.2016

КРИБ учреди регионална организация в Пловдив

На 29 март 2016 г. в гр. Пловдив се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Пловдив. Регионалният клон на КРИБ в гр. Пловдив бе открит официално от инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който приветства учредителите и гостите на събитието. Приветствие към участниците отправиха и земестник-областният управител на област Пловдив г-н Владимир Маринов, кметът на град Пловдив инж. Иван Тотев, кметът на район "Западен" г-н Димитър Колев, както и кметът на община "Родопи" г-н Пламен Спасов.  Гости на събитието бяха още председателите на местните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа”, както и представители на регионалните дирекции „Бюро по труда” в областта.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Пловдив станаха 25 от най-влиятелните работодатели в областта, представители на големия и среден бизнес.

В Управителния съвет на КРИБ Пловдив влязоха 7 дружества, в това число: „Белла България” AД, „Винпром Пещера” АД, „БГ Алтернатива” ООД, „Университет по хранителни технологии” в Пловдив, „Новипак 2002” ООД, „Мотокар Сервиз” ООД и „Филикон 97” АД . За председател на Управителния съвет на КРИБ Пловдив бе избрана г-жа Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България” АД, а за заместник-председател проф. Кольо Димков, ректор на Университета по хранителни технологии.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Пловдив” включва „МИГ Инженеринг” ЕООД, „Контрол Инвест” ЕООД и Нотариална кантора Светлана Кирилова. За председател на Контролния съвет бе избрана г-жа Светлана Кирилова.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение за постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.