31.03.2017

КРИБ учреди регионална организация в Русе

На 30 март 2017 г. в гр. Русе се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Русе. Регионалната организация на КРИБ в гр. Русе бе открита официално от инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който приветства учредителите и гостите на събитието. Поздравителни адреси по повод учредяването на "КРИБ Русе" бяха изпратени от областния управител Стефко Бурджиев, кмета Пламен Стоилов, кметове от областта и председатели на регионални структури на КРИБ от страната. Нели Миткова, директор на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ в Община Русе представи поздравителния адрес от името на кмета Пламен Стоилов с пожелание за последователност и много успехи. Приветствия към гостите отправиха и председателите на местните структури на КНСБ Боянка Димитрова и на КТ „Подкрепа” Надка Бончева.  Гости на събитието бяха още зам.-ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев” проф. Пламен Даскалов и Йорданка Генчева, представител на Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Русе станаха 20 от най-влиятелните работодатели в областта, представители на големия и среден бизнес като "Еконт Експрес", "Мегахим", "Приста Ойл Холдинг", "Булмаркет", "Мадлок", „Филкаб” и други.

В Управителния съвет на КРИБ Русе влязоха 7 дружества, в това число: „Булмаркет ДМ” ООД, „Мегахим” АД, „Жокей” ООД, „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, „Приста Финанс” ЕООД, „Проммонт” ООД и „ЕТ Деян Маджаров-Мадлок”. За председател на Управителния съвет на КРИБ Русе бе избрана Милка Трифонова, управител на фирма "Проммонт" ООД, а за заместник-председатели – Станко Станков, управител на "Булмаркет ДМ" ООД и Цветомир Анастасов, изпълнителен директор на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Русе” включва „Белсистемс” ООД, „Елина – 97” ЕООД и „Терра Глоуб” ЕООД. За председател на Контролния съвет бе избран инж. Владимир Димов.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение за постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Медиите за събитието:
http://bit.ly/2nCJhEv
http://bit.ly/2nGZZE9
http://bit.ly/2nmceTg
http://bit.ly/2nRXkYG
http://bit.ly/2nGS9KL
http://bit.ly/2oglYDe
http://bit.ly/2oGmir8