09.07.2015

КРИБ учреди регионална организация в Шумен

На 09 юли 2015 г. в гр. Шумен се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Шумен.

Регионалният клон на КРИБ в гр. Шумен бе открит официално от инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който отправи приветствие към учредителите и гостите на събитието.

Приветствия към участниците отправиха областният управител на Област Шумен г-жа Донка Иванова, кметът на община Нови Пазар г-н Румен Панайотов, г-жа Мария Кирилова, председател на КРИБ Добрич.

Гости на събитието бяха още председателят на Шуменската търговско-промишлена палата г-н Христо Дечев, г-н Валентин Върбанов, представител на БСК, директорът на Дирекция Бюро по труда Шумен г-н Йордан Йорданов, председателят на РС на КНСБ г-жа Анета Денева, както и председателят на СРС „Подкрепа” г-жа Соня Върбанова.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Шумен станаха 22 от най-влиятелните работодатели за областта, от големия и среден бизнес в Шумен, както и по-малки и микро предприятия от Нови Пазар и Каспичан.

В Управителния съвет на КРИБ Шумен влязоха 5 дружества, в това число: Инвестиционен център – Елана, Херти АД, Примекс ЕООД, Кънстракшън Груп ЕООД и СиСтаКом ЕООД – Нови пазар. За председател на Управителния съвет на КРИБ Шумен бе избрана г-жа Сузана Недева, директор на Инвестиционен център Елана-Шумен.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Шумен” включва две дружества – Лифтком ООД и адвокатско дружество “Василев-Иванов”. За председател на Контролния съвет бе избран г-н Владислав Кипров, управител на Лифтком ООД.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение в процеса на постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Медиите за събитието:

http://goo.gl/lKoN1n

http://goo.gl/GkbZsY

http://goo.gl/4Efrlw

http://goo.gl/5UCE09

http://goo.gl/iexEzt