24.02.2016

КРИБ учреди регионална организация в Сливен

На 24 февруари 2016 г. в гр. Сливен се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Сливен. Регионалният клон на КРИБ в гр. Сливен бе открит официално от инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който отправи приветствие към учредителите и гостите на събитието. Приветствие към участниците отправи и областният управител на област Сливен г-жа Татяна Петкова, както и зам.кметове на община Сливен г-н Стоян Марков и г-н Румен Иванов.  Гости на събитието бяха още г-жа Елза Маркова, представител на КРИБ в Пловдив, г-н Стефан Джамбазов, представителна КРИБ в Бургас, г-н Николай Клисурски, представител на КРИБ в Ямбол, представители на местните структури на  КНСБ и КТ „Подкрепа”, както и представители на регионалните дирекции „Бюро по труда” в областта.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Сливен станаха 28 от най-влиятелните работодатели за областта, от големия и среден бизнес.

В Управителния съвет на КРИБ Сливен влязоха 5 дружества, в това число: Биофарм Инженеринг АД, Благоустройствени строежи ООД, Карио ООД, Ставен АД, Терснаб АД. За председател на Управителния съвет на КРИБ Сливен бе избран г-н Калоян Ганев, управляващ директор на Карио ООД, а за заместник-председател д-р Валентина Колева, изпълнителен директор на Биофарм Инженеринг АД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Сливен” включва три дружества – Ара Ритейл ЕООД, Туида Груп ООД и СМК Стройцем ООД. За председател на Контролния съвет бе избран г-н Атанас Кошничаров, управител на СМК Стройцем ООД.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт. КРИБ ще подкрепя новото сдружение за постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Медиите в Сливен за събитието: http://bit.ly/1TALwmhhttp://bit.ly/1LfakPghttp://bit.ly/1RpPUlW