03.12.2023

КРИБ учредява ESG комитет на 14 декември 2023 г.

Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) става все по-важна тема за корпоративния свят. Включването на ESG принципите във функционирането на организациите се разглежда като ключов фактор за устойчивост и успех в съвременната бизнес среда.

На 14 декември най-голямата работодателска организация в България КРИБ ще учреди ESG комитет към своя Управителен съвет. Това решение представлява ключова стъпка в посока на стимулиране на бизнеса по пътя към въглеродна неутралност. Тази инициатива също така подчертава ангажимента на работодателската организация към въпросите, свързани с екологията, социалната отговорност и доброто управление.

Учредяването на ESG комитет е реакция на нарастващата глобална тенденция към принципите на ESG. Чрез този комитет КРИБ се стреми да образова и информира своите членове чрез провеждането на обучения, семинари и инициативи, свързани с ESG практиките, както и да им даде възможност да разберат и прилагат по-ефективно принципите на устойчивостта в своите инвестиционни стратегии. ESG Комитетът също така ще работи за подобряване на диaлога между бизнеса, държавата и финансовите институции по отношение на отчитането на ESG.

Създаването на ESG комитет от страна на КРИБ е ключова стъпка за насърчаване на устойчиви и отговорни практики от страна на бизнеса в България. Този комитет ще бъде катализатор за образоване и прилагане на ESG принципите, което е от съществено значение за бъдещето на бизнес средата и за обществото като цяло.

Учредяването на комитета ще се състои на 14 декември от 11:00 часа в централния офис на КРИБ. Членовете на работодателската организация могат да потвърдят присъствие на esg@ceibg.bg