16.05.2016

КЦМ АД спечели наградата на ЕБВР за устойчиво развитие в категорията "Компания с най-добри екологични и социални практики”

Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ връчи традиционните си годишни награди за отлични постижения и доказана гражданска и корпоративна позиция към околната среда и обществото. Церемонията се състоя на 12 май 2016 г. в Лондон по време на юбилейната 25-та Годишна среща на Съвета на управителите и Бизнес форум, определящ основните приоритети в стратегията на  ЕБВР през следващите 25 години”.

Независимо международно жури в състав: г-н Марк Харли – ръководител Околна среда и енергия в WSP/Parsons Brinkerhoff Group, г-н Джеф Лейн – партньор в PricewaterhouseCoopers (PwC) LLP в Обединеното кралство, отговарящ за въпроси свързани с устойчивост и климатични промени и г-н Кадри Самсунлу – главен директор „Финанси” в Akfen Holding, определи  тазгодишните носители на наградата.

Представените 30 компании се състезаваха в четири категории – „Най-добри екологични и социални практики”, „Устойчива енергия”, „Адаптиране към изменението на климата” и „Екологични и социални иновации”.  Журито селектира за финала 17  компании, показали съществена устойчивост в своето развитие.

Първо място в категорията "Компания с най-добри екологични и социални практики” журито  присъди на КЦМ АД, Пловдив – член на КРИБ и на Управителния съвет на КРИБ. Престижното  отличие бе връчено на главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 инж. Румен Цонев.

Наградата се дава за устойчиво развитие в областта на екологията и отговорно социално поведение на компанията. Европейската банка за възстановяване и развитие бе надежден партньор на КЦМ в реализирането на мащабна програма за технологично обновление и разширение на производствената дейност. Политиката на компанията силно кореспондира с позицията на ЕБВР да се сведе до минимум негативното  въздействие върху околната среда и отговаря на основните характеристики на идеята за устойчивост на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния интензитет в промишления сектор и създаване на най-добри условия за безопасни и здравословни условия на труд. Внедрените проекти са в  пълно съответствие с най-добрите европейски и световни стандарти и гарантират ефективно използване на ресурсите, реални енергийни спестявания, намалени вредни емисии и постигане на максимална производителност на труда.

От българска страна в  церемонията по награждаването участваха инж. Стоян Пехливанов – директор на КЦМ АД, г-жа Лариса Манастърли – директор на ЕБВР за България, г-жа Борислава Габровска – главен банкер в постоянното представителство  на  Европейска банка за възстановяване и развитие в София.