01.07.2024

Lidl и WWF поставят началото на амбициозно международно партньорство

Една от най-големите вериги търговци на дребно – Lidl и WWF (Световен фонд за природата), една от най-големите независими природозащитни организации в света, обявиха началото на ново петгодишно международно стратегическо партньорство в 31 държави. Дългосрочното сътрудничество с WWF ще се съсредоточи върху работа по веригата за създаване на стойност на Lidl. По този начин ще спомогне от една страна за справяне с глобалните екологични предизвикателства на нашето време, като гарантира, че повече домакинства ще получат достъп до по-устойчив избор. От друга ще допринесе за насърчаване на бизнес модели, работещи в хармония с природата и в рамките на планетарните граници.

Партньорството бележи нова стъпка в ангажимента за устойчивост, който Lidl поддържа от години като част от международната си стратегия за корпоративна социална отговорност. Общата цел на това сътрудничество е да даде възможност на клиентите да направят още по-устойчив избор.

С обединени усилия

„В качеството си на един от най-големите търговци на дребно на хранителни стоки осъзнаваме своя ангажимент и влияние. Поемаме отговорност с цел да правим бизнес в рамките на планетарните граници. За Lidl устойчивото управление е не само въпрос на отношение, но и основа за бъдещата жизнеспособност на нашия бизнес модел. С подкрепата и експертността на WWF ще издигнем своята ангажираност за устойчивост на по-високо ниво. Можем да преодолеем големите глобални предизвикателства като изменението на климата и загубата на природа само ако обединим усилия. Ето защо вярваме в силните партньорства, за да работим съвместно в името на по-устойчив избор“, заяви Милена Драгийска, Главен изпълнителен Директор на Лидл България.

„Начинът, по който произвеждаме и консумираме храна и енергия, е един от водещите двигатели на загубата на природа и изменението на климата. За да спрем и преодолеем най-голямата криза, пред която е изправено човечеството днес, се нуждаем от смели и спешни действия за промяна на нашите хранителни и енергийни системи, а секторът на храните и търговията на дребно има голяма роля в стимулирането на тази промяна. Като един от най-големите търговци на дребно Lidl притежава мощен международен лост за стимулиране на устойчиви промени в хранително-вкусовата промишленост и търговията на дребно. WWF се гордее, че  обединява усилия с Lidl за тази кауза, като едновременно ще подкрепяме и предизвикваме ритейлъра“, добави Кирстен Шуит, генерален директор на WWF International.

Заедно вече в 31 държави

През последните няколко години Lidl и WWF вече успешно работят заедно на някои отделни пазара, например в Швейцария и Австрия. Новото партньорство разширява обхвата на тази дейност в световен мащаб, за да ускори устойчивостта на международно ниво. Lidl си поставя за цел да направи устойчивото пазаруване още по-лесно за своите клиенти по целия свят в бъдеще и да работи заедно с WWF, за да предостави по-устойчив избор, активно формирайки устойчивата трансформация. Партньорството с WWF ще подкрепи тази цел чрез фокусиране върху следните ключови области:

  • опазване и насърчаване на биоразнообразието;
  • отговорно управление на водните ресурси;
  • защита на климата чрез научно обосновани климатични цели;
  • изграждане и разширяване на проследими вериги за доставки без обезлесяване и преобразуване;
  • отговорно снабдяване с критично важни суровини като палмово масло, соя, какао, чай, кафе, дърво и хартиени продукти;
  • отговорно снабдяване с риба и морски дарове и опазване на критичните риболовни зони и запаси;
  • ангажиране в застъпничество за по-съзнателни, устойчиви диети и консумация;
  • намаляване на хранителните отпадъци.

В допълнение към ангажимента на Lidl по собствената верига за създаване на стойност компанията ще подкрепи различни природозащитни проекти на WWF, за да помогне за опазването на околната среда в регионите, от които черпи суровини.