21.05.2024

Microsoft поиска от своите доставчици да използват 100% чиста енергия

Microsoft обяви нова политика за някои от ключовите си доставчици да използват 100% чиста електроенергия, като част от поредица от действия, въведени от компанията, за да се върне на пътя към целта си за намаляване на емисиите по веригата на стойността.

Новата политика бе докладвана с публикуването на доклада на Microsoft за устойчиво развитие за 2024 г., оценяващ напредъка на компанията по отношение на нейните ключови цели за устойчивост.

Технологичният гигант стартира поредица от цели през 2020, включително и ангажимент за нулеви въглеродни емисии, нулеви отпадъци, както и да защити повече земя отколкото компанията използва до този момент, пише esgtoday.com.

Намаляване на емисиите от Обхват 3

Според доклада, компанията е на път да постигне целите си в няколко области, включително намаляване на оперативните емисии, ускоряване на отстраняването на въглерод, намаляване на отпадъците, подобряване на биоразнообразието и други, но все още е далеч от намаляване на емисиите от Обхват 3, или непреките емисии, както и от целите си за водата – да попълни повече вода, отколкото компанията използва в операциите на центъра за данни.

Сред най-предизвикателните области за технологичния гигант, посочени в доклада, са усилията на компанията да намали емисиите по веригата на стойността. Емисиите от Обхват 3 през 2023 г. са били с 30% повече спрямо тези през 2020 г. Увеличението се дължи на изграждането на центрове за данни, което води до нови емисии от строителни дейности, както и хардуерни компоненти.

Емисиите от Обхват 3 представляват по-голямата част (96%) от общия въглероден отпечатък на Microsoft. Растежът на емисиите от Обхват 3 води до 29% увеличение на общите емисии, въпреки спада в преките емисии на компанията от Обхват 1 и 2.

Мерки за справяне с емисиите от Обхват 3

Microsoft обяви, че е стартирала иницитива за цялата компания за идентифициране и разработване на мерки за справяне с предизвикателствата, свързани с емисиите по веригата на стойността, включително ново изискване за 100% чиста енергия за избрани доставчици, както и инициативи за подобряване на измерванията, повишаване на ефективността в центровете за данни, изграждане на партньорства за ускоряване на технологичните пробиви в области, включително по-екологична стомана, бетон, горива и други.

Microsoft също така подробно описва стратегиите, които преследва, за да ускори усилията си за устойчивост на водата, включително проектиране и иновации за намаляване на интензивността на използването на вода, оптимизиране на центровете за данни, за да поддържат натоварвания на AI и да не консумират вода за охлаждане, партньорства за застъпничество за вода и планове за финализиране на стратегия за водна политика през тази година, както и разработване на проекти за подпомагане на места с висок воден стрес, където компанията управлява центрове за данни.

“Дори на фона на предизвикателствата, оставаме оптимисти. Ние сме окуражени от непрекъснатия напредък в нашите кампуси и центрове за данни и в цялата ни верига за стойност. Още повече, ние сме вдъхновени от множеството ръководители и служители в Microsoft, които запретват ръкави и идентифицират нови и иновативни стъпки, които ни помагат да затворим критични пропуски. Всички осъзнаваме едно и също нещо: днес няма проблем, който да свързва всички на планетата повече от проблемите, свързани с изменението на климата. Всички трябва да успеем”, посочват в доклада президентът на Microsoft Брад Смит и главният директор по устойчивост Мелани Накагава.