19.05.2016

Министър Кралев представи пред УС на КРИБ проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев представи проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта пред ръководството на КРИБ на редовното заседание на Управителния съвет на КРИБ.

Основната цел на проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта е да привлече инвестиции в спортни обекти и съобъжения, както и в спорта като цяло. „Основната цел на екипа ми е да накараме спорта и бизнеса да говорят на един език и да направим продукт, атрактивен за всички“, обърна се министър Кралев към присъстващите членове на ръководството и към председателя на УС Кирил Домусчиев.

Министърът представи основното нововъведение в законопроекта по отношение на срока за отдаване под наем и ползване на спортни обекти и съоръжения от 10 на 30 години. По думите на министъра публичните средства за модернизиране и поддържане на спортната инфраструктура не са достатъчни, а от друга страна инвестицията в нея има бавна възвръщаемост. Това е причината, заради която екипът на ММС иска да удължи срока за ползване на спортните обекти и съоръжения.

Красен Кралев поиска от УС на КРИБ становище и препоръки по текстовете на закона, за да бъде той максимално полезен за представителите на бизнеса и да помогне за привличане на повече частни инвестиции в спортната инфраструктура, която е държавна или общинска собственост.