14.09.2017

Министър Лиляна Павлова и изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов подписаха споразумение за партньорство

Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подписаха споразумение за партньорство по повод предстоящото ротационно председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

Споразумението е израз на реалното партньорство между държавата и българското предприемачество за подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Ясно е декларирана волята, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги трябва да бъдат в центъра на общата цел да бъде популяризирана страната ни сред останалите европейски държави.

Документът дава възможност членовете на КРИБ, които имат желание да направят своите предложения за спонсорство. „По този начин даваме възможност на представителите на българския бизнес от една страна да популяризират своите продукти и услуги, а от друга да работим заедно за добрия имидж на страната ни сред останалите европейски партньори“, коментира министър Павлова.

„Отговорният бизнес, представляван от КРИБ, винаги ще подкрепя българското правителство, когато националният интерес го изисква. В настоящия случай, Българското председателство на Съвета на ЕС е еманация на висш национален интерес“, посочи Евгений Иванов.

Очаква се в периода на председателството от шест месеца България да посрещне над 22 000 гости – членове на делегации на най-високо ниво и журналисти от всички европейски страни.

С Решение на Министерския съвет от 28 юли 2018 г. проектът на споразумение беше одобрен и министърът за Българското председателство беше упълномощен да сключва споразуменията за партньорство.

Водещи български компании и представители на големи чуждестранни корпорации вече проявиха интерес към предоставената възможност. Заявки за дарения има от страна на производители на вода, безалкохолни напитки, бира и вино. Заявено е желание за спонсорство и от производители на текстил за дарение на облеклото на доброволците и на подаръчните комплекти за делегатите.

Спонсорството се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на законодателството на републиката и на общите политики, провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато и че спонсорите на Председателството не получават търговско предимство в нормативно уредената конкурентна пазарна среда, както и че правителството не изразява предпочитания към отделни производители, доставчици, стоки, услуги, търговски марки и други със сходен характер.

През последните месеци министър Лиляна Павлова и екипите, които работят по подготовка на Българското председателство проведоха поредица от срещи с представителите на бизнеса у нас, по време на които беше отправена покана към всички български производители и доставчици на стоки и услуги да станат партньори в организацията на събитието.

Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите председателства. Опитът, който ще следва и България, е партньорите да бъдат публични и да останат на сайта на Българското председателство през целия 6-месечен период, а фирмените знаци на компаниите да бъдат отпечатани на две табла в НДК, където ще се провеждат основните събития по време на провеждането на Съвета на ЕС у нас.