20.03.2024

Mitsubishi и още 7 компании формират коалиция за производство на електрически природен газ

Японският автомобилен гигант Mitsubishi обяви, че ще формира международна коалиция с участието на седем други фирми, за разработване и производство на електрически природен газ (e-NG), предава Ройтерс.

e-NG е синтетичен газ, произведен от възобновяем водород и въглероден диоксид и може да се транспортира и съхранява, като се използват съществуващи инфраструктури.

В официалното изявление на Mitsubishi се казва, че компаниите вярват, че e-NG има роля за ускоряване на енергийния преход към бъдеще с нулеви въглеродни емисии.

С цел да допринесат за борбата с изменението на климата, Mitsubishi и нейните партньори планират да ускорят развитието на e-NG по надежден, достъпен и устойчив начин“, казват още от японската търговска къща.

Цели на коалицията

Други партньори на Mitsubishi са френските TotalEnergies и Engie, базираната в САЩ Sempra Infrastructure, белгийската Tree Energy Solutions (TES), японските Tokyo Gas, Osaka Gas и Toho Gas. Те планират да създадат групата, наречена “e-NG коалиция”, още през първата половина на годината.

Коалицията има за цел:

Да насърчи използването на e-NG и появата му на глобалния пазар;

Да насърчи адекватна подкрепа от политиците и хармонизира приложимите разпоредби и стандарти;

Да укрепи сътрудничеството между различните заинтересовани страни по цялата верига на стойността и във всички географски райони.

В момента TotalEnergies проучва проекта „Live Oak e-NG“ с Tree Energy Solutions (TES), за да произвежда от 100 000 до 200 000 тона e-NG годишно в Съединените щати до 2030 г.

Това ще даде възможност на новосъздадената „e-NG коалиция“ да се възползва от опита, придобит чрез този проект в производството на енергия от възобновяеми източници, управление на мащабни проекти, втечняване на газ и разработване на проекти за зелен водород.