05.07.2017

Моряшкият синдикат с позиция за приватизацията на БМФ

ДЕКЛАРАЦИЯ от МОРЯШКИ СИНДИКАТ

ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КНСБ, МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ /ITF/ И ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ /ETF/

във връзка с изявленията на вицепремиера Валери Симеонов относно приватизацията на БМФ (член на КРИБ)

Изявленията в средствата за масова информация на Вицепремиера Валери Симеонов относно приватизацията на БМФ са меко казано некомпетентни, емоционални и създават погрешна представа за последствията от приватизацията на Параходство БМФ. Моряшки синдикат декларира, че при тази продължителна криза, ако Параходство БМФ беше останало държавно, то сега нямаше да съществува, щеше да е фалирало и работните места щяха да са нула. След приватизацията бяха предприети мерки за оздравяване на фирмата в условията на невиждана и безпрецедентна по дълбочина криза и най-ниските в историята на корабоплаването нива на фрахтовия пазар. Старите кораби се подменяха с нови по-модерни и ефективни. Средната възраст на корабите от 29 години беше намалена на по-малко от 10 години. Държавата продаде 70% от БМФ за 440 милиона лева, а стойността на активите и корабите само три месеца след приватизацията намаля 10 пъти поради световната криза в корабоплаването. Девет години след приватизацията бе построен и закупен един цял нов флот на стойност 570 милиона и предстоят инвестиции от още над 200 милиона през тази и следващата година /корабите вече са договорени и се строят/. В същото време държавата не е осигурила дори една стотинка за инвестиции, въпреки че има 30 процента дял в БМФ. В резултат от „лошата" приватизация и след „нарязаните" кораби, реалната цена на дела на държавата е увеличен.

Какви работни места без нови кораби щеше да има? Трябва ли да продължава експлоатацията на корабите над 30-35 години, което е опасно за живота и здравето на моряците и никой не иска да ги наеме?! Благодарение на инвестициите, осигурени от новият собственик, след приватизацията са гарантирани сигурни и безопасни работни места на съвременни и конкурентни на пазара кораби. За Моряшки синдикат най-важно е нашите членове, българските моряци, да имат сигурно, на европейско ниво заплащане и редовно да получават възнагражденията си. Благодарение на Параходство БМФ хиляди български моряци имат осигурена възможност за безопасна и добре заплатена работа, като минималната заплата е над 1400 долара на месец, което е в пъти повече от средната за страната. Какво да се каже за капитаните, главните механици, които получават над 8000 долара на месец. Проблемът на моряците в световен мащаб е нередовното изплащане на възнагражденията. В БМФ след приватизацията няма нито един случай или ден на забавяне на моряшките заплати, съгласно Колективния трудов договор, подписан между Моряшки синдикат и Параходство БМФ. Този Колективен трудов договор гарантира условия на наемане на българските моряци на нивото на световните стандарти и дори заплащането е на по-високо ниво от изискванията на ITF.

Моряшки синдикат декларира, че няма по-добре регулирани трудово-правни отношения, по-сигурни, безопасни и добре платени работни места в България. Българските моряци сега могат да работят на нови, съвременни и сигурни кораби и това нямаше да е възможно без новия собственик. Ако г-н Валери Симеонов твърди, че има проблем с приватизацията на БМФ това означава, че трябва да бъдат развалени всички приватизационни сделки в страната и отново всичко да стане държавна собственост. Това ли искаме? Ние сме против. Приватизацията на Параходство БМФ е един от малкото примери за успешна такава. Новите собственици осигуриха огромни инвестиции, максимално възможния брой работни места, качествени и сигурни, перфектен Колективен трудов договор, добро и навременно заплащане за българските моряци. Това не е ли целта на всяка приватизация? Не е ли така, г-н Симеонов?

05.07.2017 г.                                    Председател на Моряшки синдикат:
Гр. Варна                                                                                             /Красимир Вълчев/