09.06.2020

МСД България подкрепя с дарение фонд "Обединени срещу COVID-19" и МЗ

В отговор на кризата предизвикана от пандемията COVID-19, MSD в България дари 140 000 лева. Даренията са насочени към усилията в България за подпомагане на справянето с новите предизвикателства пред здравната система, възникнали в резултат на пандемията. Компанията се фокусира върху инвестирането в програми и сътрудничество с организации,които ще имат най-устойчиво и мащабно действие.

MSD подкрепя фонда „Обединени срещу COVID-19", създаден по инициатива на Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, за да подкрепи уязвимите групи – медиците, хора с увреждания, възрастните хора,децата, бездомните, безработните, хората от малцинствата и други. До момента набраната в него сума е 945 000 лв., като 673,984 са вече инвестирани в 74 проекта.

Компанията също така подкрепя и фонда, създаден по инициатива на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България(ARPharm)за закупуване на 3 броя респиратора.

МСД България дарява 100 000 от тази сума директно на Министерството на здравеопазването за подпомагане дейността на лечебните заведения и медицинския персонал,който работи по време на пандемията. Дарените средства ще бъдат използвани за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за медицинския персонал, за консумативи и апаратура, в това число и респиратори.