27.10.2016

Насърчаване на обмен между технологични и добивни компании от България и САЩ

Възможностите за насърчаване на обмена на знание, технологии и иновации между Българска минно-геоложка камара и американски индустриални лидери за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия на България бяха тема на разговорите между Председателя на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков и г-жа Мария Галиндо, Търговски аташе към Посолство на Съединените американски щати в Република България.

Срещата се състоя на 26 октомври 2016 г. в офиса на БМГК в Бизнес център „Земята и хората“. В нея участваха още инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК и Емилия Танева, търговски специалист към посолството на САЩ у нас.

Двете страни заявиха взаимния си интерес за интензифициране на деловите взаимоотношения по между си с цел развитие на възможности за обмен на знания, инвестиции в иновации и технологии, както и за установяване на постоянни бизнес контакти между американски компании и български добивни предприятия.

„БМГК е основен партньор на всяка страна, която иска да установи или да развива отношения с българската минерално-суровинна индустрия. За 25 години от своето създаване, Камарата се утвърди като браншови лидер у нас. Имаме интерес да работим в полза на нашите членове и да разкриваме възможности пред тях за надграждане на техния бизнес, за внедряване на модерни технологии, водещи до подобрения в производството, и на иновации, които да изведат добивните ни компании на световно ниво.“, каза в обръщението си проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

„През 2016 г. БМГК отбелязва своята 25-а годишнина. С подобни срещи бихме искали да надградим постигнатото от нас и да установим дълготрайни и ползотворни контакти с чужди страни, сестрински минни камари извън пределите на България и водещи световни минни университети.“, каза още проф. Цоцорков.

Г-жа Мария Галиндо на свой ред разясни стратегическите намерения на Търговска дирекция към Посолството на САЩ в България да предприеме решителни стъпки към интензифициране на деловите контакти, обмена на информация и възможностите за реализиране на съвместни проекти между български добивни компании и американски индустриални лидери.

„Сред приоритетите, които ние виждаме в едно бъдещо наше партньорство, е да подпомогнем и академичния обмен на знания. Учените и преподавателите от водещи американски минни университети могат да предоставят възможности за академичен и научен обмен с български минни преподаватели. На свой ред българските учени и преподаватели могат да открият полезни решения в минния сектор на САЩ.“, акцентира г-жа Галиндо.

Сред възможните първи стъпки за реализация на намеренията на двете страни е организиране на търговска мисия на български представители на добивния бранш на изложението ConExpo в Лас Вегас, Невада през 2017 г. От друга страна, Търговският отдел към Посолство на САЩ има интерес да партнира на БМГК при провеждането на ИнтерМин Експо през следващата година.

„С подобни проекти на практика ние ще направим първи крачки за началото на интензивни бизнес връзки между Вашите членове и нашите компании. Това ще донесе ползи и за двете страни.“, обобщи на финала г-жа Галиндо.

В края на срещата се постигна договореност за развитие на този първоначален контакт между БМГК и Посолството на САЩ за по-тясно сътрудничество, обмен на информация и бъдещо развитие на намеренията.