14.11.2018

Националната бирена академия продължава в Благоевград

Всеки час в България се произвеждат 573 хектолитра пиво

14 ноември, София. Пивоварната на „Карлсберг България“ в Благоевград бе домакин на последния за тази година тур от Националната бирена академия. По време на обиколката бяха представени интересни тънкости в пивопроизводството, различни специализирани съоръжения,  любопитни данни и факти за Благоевградската пивоварна. Академията е инициатива на Съюза на пивоварите в България (СПБ) и има за цел по най-прозрачен и достъпен начин да покаже чистотата и интегритета на пивопроизводството и да даде знание за модерната бирена култура

„Карлсберг България“ е единственият производител на бира в страната с две пивоварни  – в Благоевград и Шумен. Общо в компанията работят 510 души. По данни на СПБ, средно за една година в България всеки час се произвеждат около 573 хектолитра (573 000 литра) бира, от които делът на „Карлсберг“ е 32%. В тази връзка изчисленията показват, че всеки час производителността на един зает в компанията е около 360 литра пиво. За сравнение – на тези нива е и средната производителност на труда в пивоварния  бранш в страните от ЕС.  

За последните 15 години, откакто „Карлсберг“ е собственик на пивоварните в Благоевград и Шумен, капиталовите инвестиции за пълната реконструкция, обновяване и разширяване на двата завода надхвърлят 221 милиона лева. За първите шест месеца на тази година са отчетени нови 7 милиона лева вложения в дълготрайни материални активи. През 2017 г. в пивоварната в Благоевград са инвестирани 5 млн. лева за изграждането и пускането в експлоатация на иновативна пречиствателна станция. Анаеробният биологичен реактор на инсталацията осигурява биологичното третиране на 100% от отпадните води на завода. Това е част от дългосрочните инвестиции на компанията, които имат за цел да сведат замърсяването от производствения процес до нула. През 2019 година започва изграждането на аналогична станция и в пивоварната в град Шумен.    

Интересен резултат от усилията за опазване на природните ресурси е фактът, че с 4kWh енергия на хектолитър произведено пиво е намален разходът на компанията за последните 3 години. Това означава, че консумацията на природен газ е намаляла с над 15 % на база произведена продукция. Иновативен е и проектът за „short neck” капачки на пластмасови бутилки, които са с по-къса гърловина и по този начин разходът на материал за получаване на преформата е намалял с 1,3 грама.

В пивоварните на „Карлсберг България“ постоянно се подобряват процесите по въвеждане на т.нар. „зелена енергия“ в производството – от  възобновяеми енергийни източници, както и от фотоволтаични системи за ток. „Стремежът ни да намалим консумацията на природни ресурси и рисковете за хората, които работят в пивоварната ни води до разработването на проекта „Пътят към нулевия отпечатък“. Той се развива в 4 направления, които целят да постигнат нулеви нива на: въглеродния отпечатък; на отпадните води от производство; на безотговорно потребление от страна на консуматорите; на инциденти в индустрията – като зад това конкретно стоят много иновации в направление „Здраве и безопасност на работното място“, коментира Методи Стоянов – производствен директор на „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“.

По време на посещението в пивоварната журналистите бяха запознати отблизо със стъпките в производствения процес и технологиите, които са неизменна част от получаването на крайния продукт с емблематично качество. Всички присъстващи разгледаха варилното отделение, ферментацията и бутилиращите линии. Методи Стоянов сподели че в „Пиринско пиво“ имат възможността да ползват изключително чиста и подходяща за бирата вода от планината, която почти не се нуждае от обработка.

Като част от инициативите на Националната бирена академия, Съюзът на пивоварите в България организира за журналисти от различни медии периодични посещения на пивоварните в страната. По този начин браншът се стреми спецификите на пивоварната технология, системите за качествен контрол и чистотата на продуктите в реални условия да бъдат показани пред широката общественост и любителите на бирата. През следващата година Националната бирена академия продължава с нови инициативи и участници.

 

За Съюза на пивоварите в България:

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната „Болярка – ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг  България” АД, „Ломско пиво” АД, „Доровски инвест“ ЕООД  и техните доставчици на суровини, материали и оборудване.

За повече информация моля вж. www.pivovari.com

За контакти:

Съюз на пивоварите в България
Тел: 02/ 989 40 24
E-mail: ubb@i-n.net