25.06.2009

НДСВ подкрепи инициативата на КРИБ за Пакт за стабилност

С официално писмо НДСВ информира КРИБ, че се присъединява към Пакта за стабилност, който работодателската организация предложи на политическите сили преди две седмици.

"НДСВ смята, че всяко българско правителство трябва да потвърди абсолютния си ангажимент към запазване на макроикономическата стабилност и валутния борд. Заедно с това, необходимата стабилност на икономиката в условията на настоящата криза може да се осигури чрез отдавна направеното предложение от НДСВ българското правителство да се обърне към МВФ с предложение за сключване на предпазно споразумение и/или на гъвкава кредитна линия, в което ясно да бъдат декларирани пакет от мерки и политики за запазване на стабилността и предотвратяване в максимална степен на разпространяването на външните негативни ефекти на световната финансово-икономическа криза върху нашата икономика. Продължаваме да твърдим, че правителството следва незабавно да направи заявление за членство във Валутния механизъм -2 и да получи ясен график за влизане" – се подчертава в писмото.

Както е известно Пактът за стабилност цели да гарантира икономическа и финансова стабилност при следващото управление на страната, независимо от конкретните изборни резултати.