23.03.2024

Nestlé стартира проекти за намаляване на емисиите във веригата за доставки на какао

Глобалната компания за храни и напитки Nestlé стартира два нови проекта, насочени към намаляване и премахване на въглеродните емисии от своята веригата за доставки на какао. Плановете на компанията за справяне със селскостопанските емисии включват избягване и елиминиране на обезлесяването, опазване на естествените местообитания и засаждане на стотици милиони дървета в подкрепа на агролесовъдството и повторното залесяване.

Новите проекти имат за цел да засадят над два милиона сенчести дървета върху земя, управлявана от близо 20 000 фермери в Гана и Кот д’Ивоар, и се очаква да осигурят повече от 500 000 метрични тона отстраняване и намаляване на въглерода за 20 години.

На фермерите ще бъдат раздадени различни многофункционални видове сенчести дървета, които те ще се научат да засаждат и подрязват. Земеделските стопани ще получат стимулиращо заплащане, когато засаждат и се грижат за тях през критичните начални години, а също така ще се извършват редовни посещения на фермите за наблюдение и предоставяне на съвети и техническа помощ, когато е необходимо, пише esgtoday.com.

Тези проекти са важни в нашето пътуване към нетна нула. Работим, за да се справим с нашите емисии по целия път до фермите, от които доставяме. Дълготрайна защита на горите може да се случи само при сътрудничество с напълно ангажирани доставчици, точно като Cargill и ETG. Разчитаме и на участието на местните общности, които оказват влияние върху горите и могат да помогнат за намирането на решения за земеползване, които са най-подходящи за местната реалност”, казва Даръл Хай, глобален мениджър за какао в Nestlé.

Nestlé е един от най-големите корпоративни потребители на какао в света

Nestlé, дом на водещи шоколадови марки, включително Kit Kat и Nesquick, е един от най-големите корпоративни потребители на какао в света, доставяйки приблизително 430 000 тона годишно, като голяма част от доставките идват от Гана и Кот д’Ивоар.

През 2019 г. компанията обяви ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове (ПГ) до 2050 г., а през 2020 г. компанията публикува своя „ограничен във времето план“ за постигане на своите климатични цели, които също включват цели за постигане на 20% намаление на емисиите до 2025 г. и 50% до 2030 г.

Според нетната нулева пътна карта на компанията, снабдяването със съставки представлява повече от 70% от емисиите на парникови газове на Nestlé, като около 25% – 35% от общите емисии на съставките са причинени от преобразуването на естествени ландшафти.

Сътрудничеството с местните общности

Nestlé добавя, че сътрудничеството с местните общности също е ключов аспект на програмите, като участието включва избор на угар, собственост на общността, за дейности по залесяване и започване със създаването на разсадници за дървета.

Тази инициатива наистина може да промени нещата. Нашата амбиция е да разширим проекта, за да обхванем 18 кооперации за пет години, в съответствие с програмата Nestlé Income Accelerator. Ние сме много горди да бъдем част от това”, казва Урсуле Гата, служител по партньорството на Cargill Кот д’Ивоар.