10.06.2015

Позиция на КРИБ, изразена по време на общественото обсъждане на цените на тока и парното

В проведеното днес в КЕВР обществено обсъждане на доклада за цените на електроенергията и топлоенергията, които да влязат в сила от 1 юли 2015 г., участваха г-н Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, г-н Евгений Иванов – изп. директор на КРИБ и г-н Константин Стаменов – председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, колективен член на КРИБ.

Председателят на КРИБ г-н Домусчиев изрази острото несъгласие на българската индустрия със скока на добавката „задължение към обществото” за бизнеса от 18,93 лв. на 40,21 лв. на мегаватчас.

Повечето компоненти в предлаганото увеличение са завишени от 2 до 3 пъти. Съставките на цена „задължение към обществото” са зелена енергия, кафява енергия и американски централи.

Беше посочено, че продължава да се залага на задължителното изкупуване на неефективната енергия от ТЕЦ.

Накрая беше предложено до 1 януари 2016 г., когато се очаква да влезе енергийната борса и да бъде окончателно освободен енергийният пазар, да  не се предприемат никакви скокообразни действия за повишаване на компонентите. След това може да се премине към плавно попълване на дефицита в НЕК от приходите на всички участници в системата. До тогава следва да спрат кражбите и неефективното изразходване на средства.

През 2015 г. се очаква приходите от износ на готова продукция от българската индустрия да бъдат не по-малко от 45 млрд. лв. и не следва да се убива бизнеса с такива скокове. А експортът на стоки се очаква да изтегли икономиката от кризата.