27.11.2015

НОМИНИРАНИ ЗА НАГРАДИТЕ „МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА“ 2015

Мистър Икономика

1. Пламен Бобоков, председател на СД, Приета Ойл груп

2. инж. Никола Добрев, председател на СД, КЦМ 2000

3. Лъчезар Цоцорков, председател на НС, Асарел-Медет

4. Светлин Стоянов, изп. директор, МТГ-Делфин

 

Мисис Икономика

1. Петя Димитрова, председател на УС и изп. директор, Пощенска банка

2. Дора Стрезова, изп. директор, Данон България

3. Камелия Славейкова, изп. директор, Шел България

4. Весела Илиева, съсобственик и управляващ съдружник, Unique Estates

 

Финанси и застраховане

1. Румен Янчев, председател на УС и изп. директор, Булстрад Виена Иншурънс груп

2. Артур Туремка, изп. директор на Маster Card Europe за Балканите

З. Борислав Тодоров, управител, Кюн Лизинг и АкорТ ООД

4. Емил Пилафов, началник управление Централни Операции, Пощенска банка

 

Индустрия

1. Тим Курт, изп. директор, Аурубис България

2. Стефано Коста, изп. директор, Девня цимент

3. Венцислав Чолаков, изп. директор, Булгартабак холдинг

4. Светлин Стоянов, изп. директор, МТГ-Делфин

 

ИКТ, аутсорсинг, бизнес услуги

1. Ираван Хира, генерален директор, Хюлет-Пакард България

2. Цветан Алексиев, изп. директор, Сирма груп холдинг

3. Цветан Мутафчиев, изп. директор, Телелинк

4. Елина Друмева, управител, Абритес

 

Услуги и търговия

1. Димитър Димитров, изп. директор, Софарма Трейдинг  

2. Борислав Малинов, управител, Норд холдинг

3. Веселин Тодоров, изп. директор, Сиела Норма 

 4. Лидл България  (Забележка: съгласно фирмената политика наградата е за компанията)

 

Транспорт и логистика

1 Христо Христов, създател и изп. директор, Дискордиа

2 Снежина Казакова, управител, DHL Експрес България

 

Земеделие и хранително-вкусова промишленост

1. Светла Лесова, изп. директор, Монделийз България

2. Цветелина Николова, управляващ директор, Катаржина Естейтс

3. Бойко Сачански, управител, Билла България

4. Галин Анастасов, търговски директор, „Ден и нощ" ООД    6.Георги Милев, собственик, Елеа ЕООД

 

Най-добър старт в кариерата

1. Светлозар Петров, управител, Джобтайгър

2. Радомир Рашков, управител, Интер инженеринг 10 ООД

 

Подкрепа за стартиращ бизнес

1. Ангел Геков, председател на УС и изп. директор, Българска банка за развитие (ББР)   

2. Цветелина Бориславова, председател на НС, Българо-американска кредитна банка (БАКБ)