23.06.2016

Нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ ще приключи на 20 юли т.г.

След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за налагане на модел за облекчаване на индустрията от заплащане на зелена енергия и запазване на конкурентоспособността, процедурата по Нотификация ще приключи на 20 юли 2016 г., съобщават от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

От Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на ЕК са поели ангажимент към Министерство на енергетиката към тази дата Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ за индустрията да бъде факт. 

КРИБ и БФИЕК оценяват като голям успех приключването на процедурата по Нотификация и изразяват убеденост, че това ще даде положителен тласък на икономиката в България.

Председателят на БФИЕК Константин Стаменов изказва благодарност за неимоверната подкрепа от страна на КРИБ и на нейния председател г-н Кирил Домусчиев.