01.06.2015

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” с нов Ректор

На 25 май 2015 г. се проведе Общо събрание на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, на което за ректор бе избран проф. д-р Христо Бонджолов.

На тържествена церемония във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”старият ректор предаде властта на новия. Новият ректор на ВТУ проф. Христо Бонджолов прие ректорската власт от своя предшественик проф. Пламен Легкоступ на тържествена церемония в аулата в присъствието на официални гости, чуждестранни делегации, преподаватели и студенти. Проф. Легкоступ предаде тържествено символите на ректорската власт на своя наследник – огърлицата, носеща златните образи на светите братя Кирил и Методий, жезълът, олицетворяващ властта на ректора и помагаща му да се подпре в трудни и тежки моменти, пръстен-печат и старинен ключ, подарен от Тодор Живков през 1971 г., когато висшият педагогически институт е обявен за университет.