25.10.2017

Новият регламент за личните данни засяга 80% от бизнеса в България

„Регламентът за защита на личните данни засяга близо 80% от българските компании и всички библиотеки, училища, болници, които ще трябва да се съобразяват с новите правила.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на среща с еврокомисаря по правосъдие, потребители и равенство между половете Вера Йоурова.

Дискусията бе организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и евродепутата Ева Майдел.

Боряна Манолова, зам.-председател на КРИБ, посочи, че „GDPR не е просто поредният инструмент на ЕС, а отразява най-голямата реформа на Съюза по темата. Той променя начина, по който събираме, обработваме, използваме и пазим личните си данни и в тази връзка смятам, че Регламентът идва късно.“

„Регламентът не е революция, а еволюция на онова, което започнахме през 1995 г.“, обърна вниманието еврокомисар Йоурова, визирайки факта, че в Общността вече има регулация в защитата на личните данни. Директивата е приета в края на миналия век и оттогава досега не е променяна. Светът обаче се е развил много в технологично отношение и новият Регламент се опитва да зададе норми в синхрон със съвременния дигитален контекст. Това дава основание на някои да разглеждат документа, известен още като GDPR – General Data Protection Regulation, като революционен.

По своята същност той все пак си остава следващата стъпка в развитието на защитата на лични данни. Това се отнася и за рамките на българското законодателство. Председателят на Комисията за защита на лични данни (КЗЛД) Венцислав Караджов изтъкна, че не малко от точките в Регламента вече съществуват в Закона за защита на личните данни. Сега предстои да бъдат нанесени промени, като най-съществените са свързани със начина на одитиране, задълженията на компаниите и глобите при нарушения, както и увеличаващите се права на гражданите.

В хода на дискусията стана ясно също така, че Европейската комисия подготвя информация и упътващи материали за бизнеса, с цел работодателите да се улеснят в прилагането и спазването на новия Регламент за защита на личните данни. „Важно е че Еврокомисията е чула гласа на индустрията, включително и българските бизнеси, които искат повече яснота относно това как внедряването на новите правила ще е най-оптимално от гледна точка разходи-ефективност“, коментира Ева Майдел.

На събитието присъстваха изпълнителни директори на най-големите компании в България и членове на управителните съвети на КРИБ, Български форум на бизнес лидерите, Съвета на жените в бизнеса в България, Американската търговска камара (Амчам), представители на БСК и БТПП.