30.08.2006

Новоназначеният посланик на България в Руската Федерация представи своите приоритети пред членове на КРИБ

Липсата на нормални банкови и застрахователни отношения между България и Русия са сред основните пречки за активизиране на сътрудничеството между деловите среди на двете държави, каза новоназначеният посланик на България в Русия Пламен Грозданов на бизнес-закуска, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България на 30 автуст 2006 г. Според българския дипломат друг проблем в икономическите ни отношения с Русия е отрицателното търговско салдо за България. Стокообменът между двете държави е около 3 милиарда долара, като българският износ е само за 125 милиона долара.
Българският посланик посочи необходимостта от модернизация на формите на общуване с руските партньори, което ще зависи и от активността на българския бизнес. "България има възможност да се включи в мащабни регионални проекти в Русия, като поддоставчик или изпълнител", каза Грозданов. Освен това фирмите със свободен капитал можело да инвестират там. Друга възможност за сътрудничество е изграждането на съвместни предприятия на територията на България, които да произвеждат за нашия и руския пазари или за трети страни, посочи дипломатът.
Българската индустрия има шанс да се включи и във възобновяването на доставките за оборудване на нефтената индустрия на Русия. Преди години 90 на сто от оборудването в този бранш е било от българската промишленост, припомни Грозданов. Традиционните български продукти, които са атрактивни за руския потребител пак остават виното, лекарствата, козметиката и текстилът. Същевременно обаче винопроизводителите и производителите на текстил изпитвали проблеми със сертифицирането на стоките за руския пазар.
По данни на българския дипломат за 2006 г. очакваният ръст на руски туристи е 20-25 на сто, като голяма част от руските гости са заможни. Националният борд по туризъм предложи да се разкрие туристическо представителство на България в Русия. До края на годината се очаква българското посолство да издаде около 200 хиляди визи на руснаци, каза Грозданов.