22.10.2020

Обръщение на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев към Общото събрание на организацията

Председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев откри Годишното общо събрание на КРИБ, което се проведе на 22 октомври 2020 г., със следните думи:

"Скъпи членове на КРИБ,
Уважаеми колеги,

Преди всичко искам да Ви кажа: „Радвам се, че Ви виждам, радвам се, че сте тук и че сте здрави!“. Може би това е най-важното в този момент.  И макар че седим и си говорим от метър-два разстояние, всъщност между нас няма дистанция, раздалечаване или разединение. Напротив – извънредната обстановка ни обедини още повече, трудностите ни мобилизираха и сплотиха, защото ние знаем, че никой не може да се справи сам в кризата.

Тъкмо поради пандемията от COVID-19 нашето Годишно Общо събрание, което беше първоначално планирано за месец април т.г., когато обичайно се провежда, бе отложено с решение на Управителния съвет и впоследствие бе взето решение Събранието да се проведе именно днес. Затова и Отчетният доклад, който Ви бе предоставен по електронен път, визира постиженията и активността на КРИБ в периода януари-декември 2019-та, а дейността ни през 2020-та ще отчетем догодина.

Според мен днес трябва да си кажем най-важното – това, което ни помага да продължим напред и да излезем от кризата съхранени, още по-силни и като бизнес, и като организация, и като хора, отговорни за съдбата на много други. Кризата ни стимулира да бъдем в още по-голяма степен солидарни с нашите работници и служители и да преодоляваме заедно трудностите.

От самото начало на извънредната обстановка КРИБ беше и продължава да бъде изключително активна в ролята си на защитник на интересите на своите членове и на социален партньор, в резултат на което имаме значими резултати. Първо, постигнахме много важна подкрепа към бизнесите в затруднено положение посредством мярката 60/40. Благодарение на Вашите постоянни запитвания, предложения и искания, успяхме да променим и да допълним условията по мярката така, че тя да бъде максимално достъпна и в помощ на работодателите. Помните, че когато държавата предложи мярката да се отнася само за разходите за работна заплата, нашата оценка беше, че така тя няма да работи. Затова предложихме да се включат и осигуровките в същия обем, и това сработи.

Нека помним и не забравяме – КРИБ е единственият автор на тази мярка! Тогава всички други работодателски организации бяха против, включително и правителството, подкрепиха ни само КНСБ. А сега бащи и съавтори много… Всички са доволни и не го крият. Значи сме били прави.

Друга мярка, автор на която бе КРИБ, е премахването на „рая на длъжника“. Тоест, частноправните субекти да не плащат един на друг, което означава „домино“ – рязко нарастване на междуфирмената задлъжнялост и оттам масови фалити. Това беше огромна заплаха за икономиката, която беше преодоляна по наше настояване.

Трета мярка бе разсрочването на задълженията към банковия сектор и финансовите институции. Тук става дума за разсрочване на кредити, а не неплащане или опрощаване на задължения.

Четвърта важна мярка, предложена от КРИБ, беше свързана с отпушването на сектор „Строителство“ – оборотът беше спрян, което означава, че строителите не можеха да работят. Тази мярка също беше приета по наше настояване в добро партньорство с Камарата на строителите. Съществен успех бе постигнат и с включването на целия сектор „Морски и речен транспорт“ в схемите за оказване на съдействие на бизнеса. Много беше направено от страна на КРИБ и за секторите „Туризъм“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия“ и за всички други тежко засегнати от кризата сектори.

А миналата седмица КРИБ предложи на министъра на труда и социалната политика мярката 60/40 да бъде продължена до 31 юни 2021 г., защото тогава очакваме началото на новия сезон на туризма и трябва да съсредоточим усилия, за да се справим с втори лош сезон. И тъй като мярката 60/40 не може да работи за нови заети, а само за тези, които са освободени, беше подготвен инструментът „Заетост за теб“, който ще помогне на новоназначени работници, взети от трудовите борси, като поеме минималната работна заплата и осигуровки за 6 месеца.

Друга мярка, която бе разработена през лятото пак по инициатива на КРИБ в тясно сътрудничество с министър Сачева, предвижда част от средствата по европрограмата REACT-ЕU да отидат в самите предприятия – за безопасни условия на труд, специално свързани с COVID-19. Пак по наше настояване бяха разработени няколко подхода за насърчаване на малките и средните предприятия със суми около 1,5 млрд. по банков път или като грантове – безлихвени или ниско лихвени за 5-10 г.

Редно е да кажем, че КРИБ самостоятелно и като ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели – АОБР, срещаше подкрепа и съдействие от страна на правителството за реализиране на спасителните мерки. И затова ние оценяваме по достойнство и благодарим на правителството за своевременното приемане на пакета от мерки, насочени към облекчаване на негативните последствия от кризата върху бизнеса и икономиката на страната.

Искам да се обърна с благодарност от името на Управителния съвет на КРИБ и към всички Вас, които сте ни гласували доверие и показахте огромна съпричастност с нуждите на обществото в изминалия труден период. Благодарение на Вашата помощ и включване, оказахме подкрепа на стойност над 13 милиона лева под формата главно на парични дарения, както и на животоспасяващо и защитно медицинско оборудване, насочено към десетки болници в цялата страна. Подкрепихме стотици нуждаещи се с хранителни продукти и с доставка на топло приготвена храна, както и с продукти, произведени от фирми-членове на КРИБ. Дарихме средства за медиците на първа линия в борбата срещу коронавируса, за доброволците, за спешната медицинска помощ и в подкрепа на много социални и обществени каузи и кампании. Дълъг е списъкът с даренията, осъществени от компаниите, членове на КРИБ, и от нашите колективни членове, а някои от Вас сигурно са направили добро даже без да го съобщят, и ние искаме да благодарим на всички за огромната съпричастност.

В заключение смятам, че след края на настоящата пандемична криза светът няма да е същият. Вярвам, обаче, че сега не е време за противоречия, а за обединение в името на успешното преодоляване на последиците от COVID-19 и посрещане предизвикателствата на променения свят."

Общото събрание прие финансовия отчет и проекто-бюджета на организацията, както и отчета за дейността на КРИБ за миналата година.

Събитието приключи с по чаша вино за присъстващите, благодарение на любезното съдействие на "FOUR FRIENDS".