18.09.2008

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА КРИБ, КНСБ, КТ ПОДКРЕПА И БТПП ОТНОСНО ИСКАНЕТО ЗА ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

От 2007 г. се установи практика всяко тримесечие Булгаргаз да предлага увеличение на цената на природния газ с повече от 30%. В резултат на искането ДКЕВР определяше поскъпване между 4% и 12% всяко тримесечие. За следващото тримесечие сценарият се повтаря. Този път драстичното увеличение е предвидено за 1 октомври като Булгаргаз иска увеличение значително над 30%.

 

КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТППзадават следните въпроси към ДКЕВР: "Това пазарно определяне на цена ли е или административно? Има ли наистина пазарен механизъм? Защо не се отразява поевтиняването на петрола в цената на газа след като съгласно приетата методика се взимат пазарните котировки на мазута? Не трябва ли да се актуализира методиката?". Същевременно съвсем резонно стои и въпросът защо не намаление на цената на природния газ, може би точно с тези 30 %?

 

Българският бизнес и синдикатите не са против пазарната икономика и пазарното определяне на цените включително и на природния газ. В случая обаче в дълбока тайна се пазят цените на постъпващата газ от Газпром, разходите на Булгаргаз и цялостната методика за формирането на крайната цена за българските потребители.

 

Отговорите на тези въпроси не търпят отлагане и представителите на работодателите и синдикатите настояват преди всичко държавата в лицето на правителството, защото ДКЕВР е държавна, не частна комисия, да предостави тези отговори.

 

КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТПП се обръщат към Министерството на икономиката и енергетиката и ДКЕВР с настоятелно искане за среща и широка дискусия по проблема, защото само по пътя на диалога, а не администрирането може да бъде намерен компромис. 

 

По този повод КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТПП искат спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество преди вземането на окончателното решение от ДКЕВР.