31.03.2011

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА "МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ"

В "Медийна група България Холдинг" няма скандал, както и промяна в собствеността. Има съдружници, не успели да си осигурят необходимото финансиране на заявения от тях дял. Затова трябва да се задоволят с полагащото им се.

Променено е съотношението в дяловете на съдружниците според финансовото им участие в сделката съгласно предварителните споразумения, подписани от съдружниците.

Покупката на "Труд" и "24 часа" е финансова сделка, в която ние изпълнихме нашите ангажименти на инвеститори.

Чувстваме се заблудени от г-н Христо Грозев, който с медийни изяви необяснимо защо се опитва да оправдае липсата на финансов ресурс.

Категорично заявяваме, че редакционната свобода в двата най-авторитетни български вестника няма нужда от "ръчна спирачка", независимо дали я държи "австрийска" или друга ръка. Редакционната свобода освен това е нещо различно от мениджмънта на "Медийна група България Холдинг".

Ние гарантираме, че "Труд" и "24 часа" остават независими и определянето на тяхната редакционна политика е право и задължение на главните редактори и журналистите.

Още веднъж – що се отнася до г-н Христо Грозев, можем да заявим само, че той пробва да компенсира липсата на правни и финансови аргументи с опити за манипулация на общественото мнение.