24.10.2017

Офциално бе открита Регионалната организация на КРИБ в Стара Загора

Уважаеми членове на КРИБ,

На 23 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Стара Загора. Регионалната организация на КРИБ в гр. Стара Загора бе открита официално от проф. Николай Вълканов, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който приветства учредителите и гостите на събитието. Приветствие по повод учредяването на "КРИБ Стара Загора" отправи областният управител на Стара Загора Гергана Микова, председателите на КРИБ Русе и КРИБ Кърджали Милка Трифонова и Лазар Попов.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Стара Загора станаха 20 от най-влиятелните работодатели в областта, представители на големия и среден бизнес, като "Арсенал", "Загорка", "Новотехпром", „ВиК Стара Загора", „Кастамону България", "МБАЛ Тракия", „Медина Мед”, „Анимекс”, „Ел Контрол”, „Лесо Инвест”, „Пещострой”, „Ате Плас”, „Булагро”, „Метал-М”, „Карго Партнер”, „Зара Газ”, „Загария”, „Кен” и други.

В Управителния съвет на КРИБ Стара Загора влязоха 7 дружества, в това число: "Арсенал" АД, "Загорка" АД, "Новотехпром" ООД, „Ел Контрол” ЕООД, „Медина Мед” ООД, "МБАЛ Тракия" ЕООД и „Ате Плас” ООД . За председател на Управителния съвет на КРИБ Стара Загора бе избран Стефан Шоселов, управител на "Новотехпром" ООД, а за заместник-председатели – Мария Жекова, управител на „Ате Пласт“ ООД и  Янко Костадинов, финансов директор на „Арсенал” АД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Стара Загора” включва „Метал-М” ЕООД, „Лесо Инвест” ООД и „Чахов” ООД. За председател на Контролния съвет бе избрана Иванка Михайлова, управител на „Метал-М” ЕООД.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение за постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Медиите за събитието:

http://bit.ly/2zDNJHB

http://bit.ly/2xmKmEx

http://bit.ly/2gD3c3z

http://bit.ly/2ixBAB0

http://bit.ly/2i3ISZi