11.03.2011

Огнян Донев: Увеличаването на износа на стоки с висока добавена стойност е едно от основните предизвикателства за икономиката ни

Председателят на КРИБ Огнян Донев участва в бизнес форум "Пътят към растежа: иновации и поглед навън", организиран от Пощенска банка в партньорство с КРИБ, който се проведе на 17 март т.г.

Увеличаването на износа на стоки с висока добавена стойност е едно от основните предизвикателства за икономиката ни в момента, каза г-н Донев пред участниците във форума. Той определи свитото потребление като тревожно, защото задържа вътрешното търсене. Заедно с внесената отвън инфлация забавяли възстановяването на икономиката. Друг негативен сигнал са спадналите чужди инвестиции, които обаче през последните 2-3 месеца отчитали нарастване.

Предизвикателството пред България е да увеличи износа си към страни извън ЕС, каза Огнян Донев. Той изтъкна, че компаниите членове на КРИБ произвеждат 3/4 от БВП и имат същия дял в износа.

Председателят на КРИБ посочи данни за 2010 г., според които експортът ни за трети страни се е увеличил с 48%. Половината от него е за съседните държави – Турция, Сърбия, както и за Русия и Украйна. Ръстът на износа за Китай скочил тройно. Огнян Донев даде пример със "Софарма", че успехът й на най-голяма публична компания в производството се дължи на диверсификацията на експорта. Преди 11 г. продавали 75% от продукцията си в България. "Ако до днес бяхме така, нямаше да можем да плащаме заплати. Сега над 75% е износът, което е базата за добри икономически резултати", допълни г-н Донев.

От името на КРИБ Огнян Донев подкрепи идеята за създаване на национална асоциация на експортно ориентираните фирми. Тя бе лансирана от шефа на Пощенска банка Антъни Хасиотис. Банката ще отпусне 25 000 лв. Целта е да се насърчават компаниите да разширяват износа и в други части на света. По този начин ще им се помогне за по-бързото излизане от кризата.

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов припомни, че има законопроект за иновациите и обясни, че са необходими инвестиции във високтехнологични отрасли, ако искаме да догоним другите страни от ЕС.