18.03.2015

Позиция на КРИБ по отворено писмо „Цените на природния газ в България – заплаха за икономическата сигурност на страната 18 март 2015 г.

""""

                         КРИБ                                                                       БФИЕК

ДО

МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БУЛГАРГАЗ ЕАД

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ – ЗАПЛАХА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА

Бизнесът: „Няма как да сме конкурентни и да очакваме чужди и български инвеститори да предпочетат България пред съседните страни в региона, при подобни цени на електроенергия и природен газ.“

В отворено писмо от месец февруари, КРИБ и БФИЕК изразиха очакванията на бизнеса за чувствително намаление на цената на природния газ от началото на април, поне с 22,7%. Не постъпи корекция от страна на Булгаргаз ЕАД в заявлението и индикацията е за предложено намаление от 13%, което по никакъв начин не отразява очакванията на бизнеса в контекста на развитието на цените в региона. От началото на месец март цената на природния газ в съседна Гърция падна с цели 24%. Украйна купува природния газ на цена 265USD/1000 куб.м, докато в момента у нас цената е 325USD/ 1000 куб.м. Очаква се в България след 1 април 2015г., в следствие предложението за поевтиняване с 13%, цената да се установи на 283USD/ 1000 куб.м, което ще е значително над ценовите нива в региона.

Настояваме за незабавно преразглеждане политиката на регулиране на цените на природния газ.

В допълнение искаме да ви припомним, че цените на петрола достигнаха най-ниски нива за последните 5 години, а все още няма ефективно намаление на цената на природния газ в България. В Европа се наложи практиката за спот цени на природен газ, които са пазарни и не са обвързани директно с цените на горивата. В края на месец февруари КРИБ и БФИЕК изпратиха отворено писмо до Министерството на Енергетиката, Министерството на Икономиката, КЕВР и „Булгаргаз“ ЕАД (в приложение), но проблемът не влезе в политическия дневен ред.

За пореден регулаторен период без отговор остават следните въпроси:

Защо регулираната цена на природния газ в България не реагира на спада на цената на петрола?

Защо Булгаргаз ЕАД не се възползва от възможностите за хеджиране на валутния риск?

Докога ще плащаме най-високите цени на природен газ и всички дефицити (на управление, на договори, на регулаторната рамка) ще бъдат за сметка на бизнеса?

Защо шест години след газовата криза не са реализирани интерконекторите и нямаме достъп до алтернативни доставки?

На фона на огромните разлики в цените на природния газ в съседните страни и в световен мащаб става невъзможно за българската икономика да реинвестира, да създава работни места и да бъде конкурентоспособна.

Очакваме чувствително намаление на цената на природния газ от началото на април, което да отрази развитието на цените в съседните страни.

Губим състезанието за пазари и инвестиции. Бизнесът в страната не може да си позволи липса на адекватна ценова политика съобразно регионалните реалности.

18.03.2015 год.

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на УС на КРИБ

Константин Стаменов

Председател на УС на БФИЕК