12.07.2019

Оценка на младежката заетост – обществена консултация на ЕК

Eвропейската комисия провежда обществената консултация относно оценката на младежката заетост, която ще продължи до 16 август 2019 г..

Получаването на достатъчен брой мнения по темата за мерките, насочени към подкрепа на младежката заетост, ще спомогне изводите от оценката да залегнат в подготовката на програмен период 2021+.

Въпросникът можете да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_en. Консултацията е на разположение на всички езици на ЕС.