07.08.2020

Писмо от КРИБ Стара Загора с искане за определяне на конкретни места за протести, изпратено до вицепремиера Томислав Дончев и министри

София, 03 август 2020 г.

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-ЖА ДEНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В централата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ постъпи писмо от регионалната организация на КРИБ в Стара Загора, което приложено изпращаме на Вашето внимание. 

Конфедерацията напълно подкрепя изложените в писмото искания и предложения, като считаме, че те са навременни и уместни.

С уважение,

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЧЛЕН НА УС НА КРИБ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 

ДО: г-н Евгений Иванов
Изпълнителен директор
КРИБ, София

ОТНОСНО: Искания на КРИБ Стара Загора във връзка с разпространението на  COVID 19 и провежданите протести

Уважаеми г-н Иванов,

От името на КРИБ Стара Загора се обръщам към Вас с молба да ни подкрепите в намирането на приемливи за всички нас решения на следните искания:

Едно от нашите искания и предложения към управляващия орган е свързано с повишаване и засилване на мерките за превенция на  COVID 19 във връзка с доста разрасналото се в последните няколко седмици разпространение на заболяването, респективно броя заболели лица. Настояваме за издаването на заповед за задължително носене на предпазни маски във всеки случай на струпване на повече от две лица, в това число и масови мероприятия, събития, прояви, без значение дали те се провеждат на открито или закрито. Маски да бъдат носени във всички обществени и търговски обекти, институции, заведения и т.н., като се оказва контрол върху изпълнението на заповедта и се налагат санкции на нарушителите.

Нашата цел е превенция на здравето на всички, за да не се стигне до масово разпространение на заразата в цели предприятия, търговски вериги, общински и държавни институции и др.

Второто наше искане е породено от блокадите на магистрали, възлови кръстовища и места по време на протестите и последвалите проблеми за бизнеса. Впредвид усложнената икономическа ситуация и настъпваща световна криза, блокадите на възлови пътни артерии, свързващи важни търговски зони или населени места, оказват твърде негативно влияние върху нормалното функциониране, снабдяване, търговска дейност на редица компании в региона.

Молим да бъде издадена заповед за провеждане на протести на точно определени места, подходящи за целта, които не пречат на нормалната логистика и работа на фирмите в региона и не затрудняват и забавят редица производствени и търговски процеси.

С уважение:
Стефан Шоселов – председател КРИБ Стара Загора

03.08.2020г.
гр. Стара Загора