23.10.2020

Пивоварният бранш с форум за устойчивост в Зелената седмица на Европа

Лидери в пивоварния бранш, политически ръководители и експертни групи бяха част от Форума за устойчивост, организиран от Пивоварите на Европа в Брюксел. Събитието се проведе за първи път виртуално, в рамките на ежегодната Зелена седмица на Европа. От България се включиха представители на Съюза на пивоварите, както и водещи медии у нас.

Форумът бе открит със специална сесия от депутатите, подкрепящи Бирения клуб към Европейския парламент (EП). Тя събра редица представители на ЕП и експерти, които обсъдиха Зелената сделка на Европа и как пивоварният сектор се вписва в тази стратегия. По време на четирите технически сесии бяха демонстрирани най-добрите зелени практики в сферите на биоразнообразието, възобновяемата енергия и потенциалните възможности за изграждане на малки, но екологични пивоварни. Като допълнителен ключов елемент на събитието бяха изразени гледните точки на Европейските институции и на водещите производители на Стария континент.

Пивоварите на Европа категорично подкрепят кръговата икономика, затова и браншовата организация работи активно със своите членове за въвеждане на екологични практики в предприятията, по веригата на доставките си и чрез промяна на потребителските навици и поведение. Европейските микро и макро пивоварни са въвели директни подобрения при използването на вода, енергия, транспорт и опаковки и намаляване на емисиите на CO2.

От разисканата на форума информация стана ясно, че устойчиви практики в пивопроизводството са въведени във всички държави с  браншови организации, членове на Пивоварите на Европа, както и у нас чрез Съюза на пивоварите в България (СПБ).

По данни на СПБ, през последните 5 години българските производители на бира са инвестирали приблизително 30 милиона евро в екологични и иновативни решения, чиято цел е намаляване потреблението на ресурси и подобряване на еко отпечатъка на индустрията. В сравнение с 2015 г. предприятията отчитат намаляване на потреблението на вода с 4-6% и с 8-10% редуциране на потреблението на електроенерия, необходимо за производство на 1 хектолитър бира.

Големите пивовари у нас са постигнали също 90% биологично пречистване на отпадните води, инвестирайки в био-анаеробни инсталации. Те позволяват производството на биогаз, който може да се използва като алтернативно гориво.

На годишна база бирените компании в страната намаляват използването на хартия до 200 тона, като така предотвратяват изсичането на 2600 дървета. А според изчисленията на експерти рециклирането на 20 000 кенове за бира, спестява енергия, равна на тази на 1000 л. бензин. Годишно у нас се преработват около 3400 тона бирени стъклени бутилки, като по този начин се редуцира отделянето на 1100 тона въглероден диоксид.

В подкрепа на всички тези стремежи, както и на местните общности, членовете на Съюза на пивоварите традиционно продължават да инвестират в редица зелени инициативи. Новият фокус на Националната бирена академия е върху „Устойчивост – прозрачност – иновативност.“ Актуалните насоки на кампанията се свързват със съвременните очаквания на обществото за отговорни екологични практики и приносът на пивоварната индустрия в тази посока.

Повече информация за Форума за устойчивост можете да намерите на https://brewing4.eu.