15.02.2018

Пивоварният бранш с нов Колективен трудов договор – 2300 души с гарантирани достойни условия за работа и възнаграждение

Средната заплата в сектора за 2017 г. е с 40 % по-висока от тази за страната

Благоприятни условия на труд, кариерно развитие, заплащане и социални придобивки за работещите в пивоварния сектор 2300 души гарантира новият Браншови колективен трудов договор (БКТД). Той беше подписан от Съюза на пивоварите в България (СПБ) съвместно със синдикалните организации ,,Бира, храни и напитки” на КНСБ и ,,Хранителна и питейна промишленост” към КТ ,,Подкрепа”.  

Социалните партньори се споразумяха за надграждане на добрите практики в сектора най-вече по отношение на трудовите възнаграждения, отпуските, обученията и инициативите за корпоративна социална отговорност. БКТД ще действа в периода 2018-2020 г. и вече е внесен в Главната инспекция по труда и в Министерството на труда и социалната политика за пето по ред разпростиране и изпълнение на постигнатите договорености от всички предприятия за производство на пиво и малц.

Основните промени в новия браншов договор касаят заплащането на труда в бирената индустрия, където традиционно се запазва нормата минималният осигурителен доход (МОД) да е и минимална работна заплата (МРЗ) за съответните квалификационни групи професии. След като МРЗ за страната беше нормативно увеличена на 510 лева за 2018 г., а всички МОД бяха административно вдигнати с 3,9% , за работещите в пивоварния сектор социалните партньори договориха още по-високи нива на минимално заплащане.

Така, за най-многобройните групи професии в сектора – „Техници и приложни специалисти“, „Квалифицирани работници“, „Машинни оператори и монтажници“ основните заплати  ежегодно ще се актуализират с определени коефициенти и средно ще се вдигат с почти 10%. Тези три категории обхващат 1600 души или 70% от общо заетите в пивоварната промишленост. В същото време за всички в индустрията минималната ставка за нощния труд е договорена на 1,20 лева на час, което е близо 5 пъти повече от определените с Наредбата за работната заплата не по-малко от 25 стотинки на час.    

„С тези и други социални придобивки, както и с възможностите за обучение, израстване в професията, обмяна на опит, включително в други държави за заетите в мултинационалните компании, работодателите в бирената индустрия се стремят да стимулират своите служители, както и да привличат млади специалисти и технически кадри“, обясни изпълнителният директор на СПБ Ивана Радомирова.  Тя подчерта, че пивоварната технология е сложен процес, в който всяка година навлизат иновативни практики, изискващи много познания и специфични компетенции на всяко ниво – от производството – до търговските практики.   

През 2017 г. по данни на НОИ реалният среден осигурителен доход в „Производство на пиво и малц“   е 1452 лв.,  т.е. с 40 % по-висок от средната за България заплата (1037 лв.) и дори е по-голям от средния за София доход (1427 лева), въпреки че пивоварните се намират в области с различни икономически и социални показатели. За последните 14 години пивоварният сектор е с най-високи средни заплати в хранителната и питейна промишленост и е сред първите 10 икономически дейности с най-високи средни осигурителни доходи в страната.  

Практиките на пивоварните компании като отговорни работодатели, инвеститори, производители, данъкоплатци дават отражение върху позитивното обществено мнение за бранша като цяло. Според резултатите от проведеното през миналата година второ независимо международно изследване в страните от ЕС репутацията на пивоварната индустрия в България запазва високия си рейтинг на публично одобрение от 73,6 точки, като преди нас е само Чехия.   

За Съюза на пивоварите в България:

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е работодателската организация на производителите на бира в страната – Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг  България” АД, „Ломско пиво” АД и на предприятията за производство на малц „Булмалц“ и „Малтери Суфле“ и на доставчици на суровини, материали и оборудване. От страна на профсъюзите, социални партньори на Съюза на пивоварите  е Синдикат ,,Бира, храни и напитки”, КНСБ и Федерация ,,Хранителна и питейна промишленост” на КТ ,,Подкрепа“.   

За контакти:

Доротея Николова
Агенция Knowbox
М: +359 88 949 3666;
Е-mail: doroteya.nikolova@knowbox.bg

Съюз на пивоварите в България
Тел: 02/ 989 40 24
E-mail: ubb@i-n.net