19.03.2014

ПОЗИЦИЯ НА КРИБ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

Във връзка със станалите напоследък ежедневни медийни атаки срещу частни дружества в сектор енергетика в България, Управителният съвет на КРИБ е принуден отново да изложи нееднократно заявяваните, принципни позиции на Конфедерацията, касаещи бизнес климата в страната и условията за нормална икономическа дейност, а именно:

1.   Търговските спорове между търговските дружества се решават чрез преговори или в съда, а не в медиите.

2.   Задълженията на държавните дружества следва да се третират по същия начин както задължениятана частните дружества. В този смисъл задълженията на държавната НЕК не са по-различни от задълженията на електроснабдителните дружества и не следва да има дискриминационно третиране.

3.   По закон ДКЕВР е независим орган и следва и на практика да работи по този начин. КРИБ настоява кабинетът Орешарски и подкрепящите го партии в Народното събрание да изпълнят обещанията си за засилен граждански контрол върху ДКЕВР. В този смисъл КРИБ настоява за включване на представители на национално представителните организации на работодателите в състава на Комисията, по примера на НОИ и НЗОК.

По тази причина и искането на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори- БФИЕК за по-голяма институционално устойчивост в сектор "енергетика", отразено в официално заявление до премиера и министъра на икономиката и енергетиката, получава пълната подкрепа на КРИБ.

4.   Още в първите дни на формирането на кабинета Орешарски КРИБ предупреди, че методиката за определяне на цената на тока е дълбоко погрешна и ще доведе до рязкото й повишаване, както и до неизбежен фалит на НЕК и предложи конкретен план за избягването на този сценарий. В момента обаче НЕК е в състояние на фактическа несъстоятелност, а цената на тока скоро ще достигне исторически връх. Загрижени сме, че тези процеси ще доведат до срив на българската икономика!

С оглед избягването на такъв катастрофален за българската икономика сценарий, КРИБ настоява за спешно изготвяне на антикризисен план, който чрез краткосрочни и дългосрочни мерки да отчита интересите на всички заинтересовани страни и преди всичко интересите на българската индустрия.

КРИБ е готов да участва активно в разработването на този план и да предостави цялата експертиза, с която разполага.