21.03.2015

Позиция на КРИБ във връзка с новоприетия Закон за енергетиката