07.08.2017

Позиция на АОБР относно изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда