03.07.2015

Правителството и работодателските организации ще предложат на КЕВР механизми за запазване на енергийните цени до 1 януари 2016 г.

Пътна карта за реформи в енергетиката ще бъде внесена в Народното събрание до 24 юли

Днес, 3 юли 2015 г., ръководителите на национално представителните работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) се срещнаха с министър-председателя Бойко Борисов във връзка с проблемите в българската енергетика, довели до протести на фирмите в цялата страна. В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите Томислав Дончев, Божидар Лукарски, Теменужка Петкова и Владислав Горанов.

По време на срещата бяха обсъдени три основни групи въпроси:

Последните предложения за промени в енергийните цени;
Общите въпроси на ценообразуването в сектор „Енергетика“, вкл. намаляване на цената на енергията, облагане на износа на енергия и цената на енергията, произведена чрез когенерация;
Необходимостта от генерални промени в сектор „Енергетика“ с цел преодоляване на натрупаните деформации и въвеждане на ефективен енергиен пазар, вкл. борсова търговия на енергия.

Участниците в срещата постигнаха споразумение за следното:

До 24 юли т. г. в Народното събрание да бъде внесена за обсъждане Пътна карта на реформите в енергетиката, съпроводена от конкретни предложения за нормативни промени (вкл. в Закона за енергетиката и в Закона за ВЕИ). С изработването на документа се ангажираха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Да бъдат представени на КЕВР идентифицираните по време на днешната среща възможности за постигане на икономии в сектор „Енергетика“ и, по-конкретно – в НЕК, които да позволят запазване на енергийните цени (както за бизнеса, така и за населението) до 1 януари 2016 г.

Национално представителните работодателски организации ползват случая отново да благодарят на хилядите мениджъри, работници и служители от протестиралите на 26 юни т. г. повече от 1250 предприятия в 76 населени пункта от страната.

Приемаме резултатите от днешната среща като първи важен резултат от обединените действия на българските работодатели. Убедени сме, че само единни можем да противодействаме на опитите българските компании да бъдат системно подлагани на натиск от необосновани промени – не само в сферата на енергийното ценообразуване, но и по отношение на общата регулаторна среда.

Като представители на онази част от българите, която генерира национален продукт и създава работни места, потвърждаваме своята непоколебимост в отстояването на нашите позиции и предложения. Уверени сме, че предлагаме разумни и интелигентни решения, насочени към повишаване на ефективността на енергетиката, а оттам – за постигане на висок и устойчив икономически растеж.

Изказваме благодарност за бързата и ефективна работа на екипите на държавните институции, които доразвиха предложенията на социалните партньори и обосноваха възможността за намаляване цената на тока, и декларираме, че запазваме готовността си за ефективен протест, в случай че процесите на реформи в енергетиката бъдат стопирани от лобистки кръгове, във вреда на енергийните потребители и на икономиката като цяло.

***

Подробна информация за действията на работодателските организации, техните предложения и позиции е публикувана на адрес www.bgrabotodateli.org. В сайта има възможност за подаване на сигнали за нередности в сектор „Енергетика“, както и форма за абонамент за нови публикации.