25.03.2020

Предложение на Комитет „Здравеопазване“ към КРИБ за извънредни мерки в сектор Здравеопазване във връзка със справяне с разпространението на COVID-19

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ:
Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Предложение на Комитет „Здравеопазване“ към КРИБ за извънредни мерки в сектор Здравеопазване във връзка със справяне с разпространението на COVID-19

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

Във връзка с усложняващата се обстановка в България, свързана с наложеното Извънредно положение, членовете на Комитет „Здравеопазване“ към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бихме искали да предложим няколко мерки, които вярваме ще облекчат здравната система и ще спомогнат за справяне с разпространението на COVID-19.

На първо място, в този момент на извънредно положение, бихме искали да изразим подкрепа към всички български фармацевти, които работят в изключително трудни условия и представляват най-критичната част от сложната верига на доставки на фармацевтични продукти, обезпечаващи населението с лекарства и здравни услуги. Фармацевтите са здравните специалисти, които са най-достъпни до широката част от населението и поради това са изложени на съществен риск и пряка опасност от заразяване, предвид това че влизащите в аптеките може да са носители без симптоми и да не са с предпазни средства. Освен в случай че работодателят на съответните фармацевти не се е погрижил за своя сметка и в рамките на възможностите си да достави дефицитните предпазни средства, те не са обезпечени с професионални защитни облекла или аксесоари. Фармацевтите са тези, които поемат натрупаното напрежение и паника на пациентите и работят в извънредно трудни условия с огромен поток граждани със здравни проблеми.

В тази ситуация, в която други Европейски правителства предприемат мерки за финансово и друго подпомагане на аптеките, в България се наблюдава противоположен подход. Аптеките са подложени на непрестанни проверки, като проверяващите органи нямат цел на проверката, не спазват изискванията и предписанията на Кризисния щаб за ограничение струпването на хора и други предпазни мерки. Липсата на конкретика на проверката води до редица критични последствия – от невъзможност да се обслужват големия поток пациенти, които с в очакване пред аптеката, до ескалация на напрежение между фармацевтите и чакащите пациенти.

В допълнение в изключително регулирания здравен сектор дефиницията „спекула с цени“ е с изключително размито значение предвид силната регулация на цените, както на прескрипторни така и на OTC лекарствени продукти. Това също води до широк спектър на исканата информация и до продължителност на проверката докато пред аптеката се струпват пациенти. Проверяващите и не винаги са наясно със законодателството в сектора и не са запознати с основни регулаторни изисквания като – кои лекарства се отпускат с рецепта, как се регулират цените на лекарствени продукти и OTC продукти, какви са изискванията към дейността на търговците на дребно с лекарства. Не на последно място фармацевтите и техните работодатели носят изцяло риска от преустановяване на дейност на обекта поради поставяне под карантина, какъвто риск в случая с масовото и не обезопасено присъствие на проверяващите, съществува в много висока степен.

Ролята на Министерство на здравеопазването, което е припознато като лидер в кризата е критично важна и за обезпечаване на непрекъсваемост на дейността на всички икономически субекти по веригата на доставки. Това ще осигури достъп на населението до лекарствени продукти в извънредна ситуация. Бихме искали и да подчертаем, че вече стартира тенденция на преустановяване на дейност в сектора – в търговията на едро и дребно с лекарства, която увеличава допълнително натовареността и критичността на операциите на действащите търговци на едро и дребно с лекарства.

Затова призоваваме преустановяване на натиска върху фармацевтите и търговците на дребно с лекарства с проверки без ясна цел и уверени сме без резултат. Компаниите част от фармацевтичния сектор са обект на постоянен регулаторен контрол, който е необходим и гарантира спазване на регулаторната рамка. Предприетите проверки от последните седмици не отговарят на този критерий.

Отпускане на прескрипторни лекарства с бяла рецепта онлайн

Адмирираме усилията на МЗ  за улесняване на пациентите при пре-издаването на необходими здравни документи с цел избягване на посещение на съответни институции. Въпреки че това създава допълнително натоварване в работата на фармацевтите, както и финансов риск за работодателите им поради неяснотите при една такава промяна, мярката е изключително ценна именно за най-уязвимите пациенти в настоящата ситуация.

Предвид описаната изключително тежка ситуация в аптеките и невъзможността за спазване на някои от предписанията за мерки срещу струпванията на хора с цел ограничаване разпространението на COVID-19, бихме искали да предложим въвеждането на отпускане на прескрипторни лекарства по бяла рецепта чрез онлайн каналите на притежателите на разрешителни за търговия на дребно.

При все това въвеждането на онлайн отпускане на лекарства е изключително ценно именно за най-уязвимите пациенти в настоящата ситуация.

Предложението ни за отпускане на лекарства по „бяла рецепта“ онлайн е в синхрон с планираните от Правителството мерки за предварителна подготовка на предстоящите етапи на извънредното положение и в частност възможността да се наложи пълна забрана за излизане на гражданите и съответно необходимостта да се разполага с организация за поръчка онлайн на лекарства и храни.

На разположение сме за дискусия на предложенията с цел изработка на конкретни регулаторни и други механизми за въвеждане.

 

С уважение:                                                                                        

Евгений Иванов
Изпълнителен директор и член на УС