26.10.2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

Предложението официално е внесено на редовно заседание на НСТС на 26 октомври 2009 г. и депозирано на вниманието на народните представители в Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание на 27 октомври 2009 г. по време на обсъждането на проекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 954-01-31, внесен от народните представители Геновева Алексиева и Светлана Найденова.