18.02.2009

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КРИБ КЪМ КОНСУЛТАТИВНИЯ АНТИКРИЗИСЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КРИБ прави следните нови предложения в допълнение на мерките, предложени от КРИБ, по време на икономическия форум на 18 февруари т.г. 

·        Всички основни политически сили да подпишат споразумение (пакт), в което поемат ангажимент за запазване на валутното законодателство и валутния борд и след изборите до влизането във ВКМ-2 (ERM-2) и еврозоната, както и за поддържане на макроикономическата стабилност и фискална дисциплина. УС на КРИБ взе решение организацията да инициира подготовката на такъв документ и да започне консултации с политическите партии за неговото подписване.  

·        Незабавно сключване на предпазно споразумение с МВФ, чието договаряне следва да бъде най-тясно координирано с Европейската комисия; то ще има дисциплиниращ ефект, ще затвърди доверието в стабилността на България и ще подпомогне ускоряването на процеса на конвергенция на страната към евро-зоната.

·        Регламентиране на изразходването на средства от бюджета и Фискалния резерв (ФР); определяне на праг, под който ФР, депозиран в БНБ, не следва да пада, тъй като той участва във формирането на съвкупния валутен резерв на Емисионно Управление на БНБ.

·        Наложително е да се започне процедура по актуализация на държавния бюджет или да се въведе по-консервативен буфер за изпълнение на разходите от 90 на 80%, с оглед спада на икономическата активност, забавянето на БВП и намалелите приходи в бюджета.

·        Подобряване системата за управление на риска в НАП и създаване на "Златен регистър" за по-бързо възстановяване на ДДС на фирмите-коректни данъкоплатци. 

·        Допълнително повишаване на гарантирания минимален размер за депозитите в банките на 100 000 евро съобразно препоръките на Европейската комисия с цел поддържане доверието в банковата система.

·        Разширяване на програмата за предоставяне на кредити за малки и средни предприятия през Българската банка за развитие и подобряване на нейната ефективност и оперативност. По информация на КРИБ в момента от одобрени линии за 500 млн. лева към търговските банки, реално усвоени са 80 млн. лева.

·        Разработване на хибридни (дългово-капиталови) инструменти за предоставяне на ресурс за банките, които отпускат нови кредити за икономиката.